30 marraskuun, 2022 |

Kuntoutusyrittäjät lausui Kela-korvausasetuksesta

Kuntoutusyrittäjät vastustaa uudessa STM:lle osoitetussa lausunnossaan sv-korvausten poistoa fysioterapiasta

Lue Kuntoutusyrittäjien lausunto tästä. STM:n hanke asetusmuutoksesta löytyy täältä. Lausuntopyyntöön voi perehtyä tästä linkistä ja näistä linkeistä asetuksen perustelumuistioon sekä asetusluonnokseen.

Eduskunta käsittelee parhaillaan fysioterapian sairausvakuutuskorvauksen poistamista, jonka tarkoituksena on poistaa mm. fysioterapian sv-korvattavuus, jotta hyvinvointialueet kykenisivät rahoittamaan hoitajamäärien muutoksiin liittyvän myöhemmän lakimuutoksen. Lakimuutokseen liittyen käsittelyssä on myös sv-korvausten valtioneuvoston asetuksen muutos, johon tehtäisiin vastaavat muutokset. Lausuntoja aiheesta kerää sosiaali- ja terveysministeriö.

Kuntoutusyrittäjät lausui ja vastusti muutosta lausunnossaan ja vaati sovellettavaksi vuoden mittaista siirtymäaikaa. Keskeinen argumentti siirtymäajalle on, että ehdotettu voimaantulo 1.1.2023 tulee liian nopeasti, eikä se anna hyvinvointialueille, kuntoutujille, Kelalle tai palveluntuottajille riittävää aikaa sopeutua uuteen tilanteeseen.

Erityisen haastava tilanne on haja-asutusalueiden pienituloisille kuntoutujille, joilla ei ole pääsyä työterveyshuoltoon, sairauskuluvakuutuksiin tai omaan autoon. Muutos heikentää heidän mahdollisuuksiaan saada sv-korvattu matka kuntoutukseen ja heikentää olennaisesti heidän mahdollisuuksiaan päästä valvottuun ja kädestä pitäen ohjattuun fysioterapiaan. Kyseessä on palvelu, jota julkinen toimija ei ole perusterveydenhuollossa toistaiseksi tarjonnut kansalaisille juuri lainkaan.