14 maaliskuun, 2023 |

Kuntoutusyrittäjät lausui STM:n muistoon tartuntatautilainsäädännöstä

Kuntoutusyrittäjät lausui pandemia-ajan muistioon

Sosiaali- ja terveysministeriö käytti lausuntopyynnöllä luonnoksen muistiosta, jossa keskityttiin tartuntatautilainsäädäntöön liittyviin ongelmiin, joita erityisesti edellisen covid-19 pandemian aikana oli erityisesti kohdattu. Lausuntoaika päättyy 17.3.2023.

Kuntoutusyrittäjät lausui asiasta ja korosti lausunnossaan työlainsäädännön selkeyttä ja kuntoutuksen jatkuuvuutta. Lausunto on luettavissa tästä linkistä.

STM:n lausunnolla ollut muistioluonnos on luettavissa tästä linkistä.

Kuntoutusyrittäjät painotti lainsäädännön selkeyttä ja kuntoutuksen jatkuvuutta, sekä myös sairauspäivärahajärjestelmän kehittämistä

Kuntoutusyrittäjien lausunnossa painotettiin työlainsäädännön selkeyttä, sillä sen osalta oli erityisesti pandemian alkuvaiheessa suuria haasteita. Samoin kuntoutusten jatkuminen oli epäselvää, kun esimerkiksi uima-altaita, joissa terapioita järjestettiin, suljettiin erillisellä lainsäädännöllä.

Yksi esille nouseva seikka oli myös yritysten velvollisuus ylläpitää luetteloa altistumisista. Altistumisluettelon ylläpito olisi luontevammin hyvinvointialueiden ja tartuntojen jäljittämiseen liittyvältä tehtävä.

Lisäksi Kuntoutusyrittäjät toi esille myös sairauspäivärahasääntelyn uudistamisen tarpeen, muutoinkin pandemiatilanteessa. Toistuva ja lyhytaikainen (alle yhdeksän työpäivää) työntekijöiden sairastelu on pienyrittäjille erityisen raskasta taloudellisesti, erillisistä altistumisista johtuvista poissaoloista puhumattakaan.