Lausunnot

18 maaliskuun, 2022

Kuntoutusyrittäjät keräsi terapiayrittäjien palautteita Kela-taksien toiminnasta: taksipulaa, useiden tuntien odottelua, peruuntuneita terapioita

Suomen Kuntoutusyrittäjät selvitti Kela-taksien toiminnan sujuvuutta kysymällä asiasta jäsenfoorumillaan maaliskuussa 2022. Esiin nousi ongelmia useilta alueilta.

17 maaliskuun, 2022

Asiakastietolain lausunto

Kuntoutusyrittäjät lausui uudesta asiakastietolakiluonnoksesta. Luonnoksessa yhdistetään ja uudistetaan kolme sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietoja käsittelevää lakia.

31 tammikuun, 2022

Lausunto kustannustuki IV:stä sekä esitetystä uudesta sulkemiskorvauksesta

Kuntoutusyrittäjät lausui 31.1.2022 Työ- ja elinkeinoministeriö TEM:n valmistelemasta luonnoksesta kustannustueksi sekä uudeksi sulkemiskorvaukseksi

19 tammikuun, 2022

Lausunto epätyypillisen työn lakimuutoksista

Suomen Kuntoutusyrittäjät lausui 19.1 luonnoksesta hallituksen esitykseksi työehtodirektiivin täytäntöönpanosta ja vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi. Muutoksella on tarkoitus laajentaa työnantajan selvitysvelvollisuutta mm. määräaikaisissa sopimuksissa.

4 tammikuun, 2022

Arvonlisäverotuksen kehittämistarpeet Kuntoutusyrittäjien näkökulmasta

Kuntoutusyrittäjät vastasi 30.12.2021 Suomen Yrittäjien keskustelunavaukseen arvonlisäverotuksen tulevaisuudesta. Esitämme mm., että musiikkiterapeutti tulisi lisätä nimikesuojattuihin terveydenhuollon ammattihenkilöihin, jotta musiikkiterapian arvonlisäverokohtelu yhdenmukaistuisi.

28 joulukuun, 2021

Kuntoutusyrittäjien lausunto hoitotakuusta

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry on antanut lausuntopalvelu.fi:ssä lausunnon hallituksen esityksestä hoitotakuun muuttamiseksi.

27 syyskuun, 2021

Kuntoutusyrittäjien lausunto Kilpailu- ja kuluttajavirastolle Mehiläinen / Fysios yrityskaupasta

Kuntoutusyrittäjät ry on lausunut Kilpailu- ja kuluttajaviraston lausuntopyyntöön Fysios Holding Oy:n myyntiä koskevassa asiassa.

13 syyskuun, 2021

Kelan pitää antaa järjestää ja myöntää psykoterapiaa myös jatkossa

Kelan pitää jatkossakin antaa järjestää kuntoutuspsykoterapiaa. "Roolin siirto hyvinvointialueille romuttaisi kansalaisten subjektiivisen oikeuden kuntoutuspsykoterapiaan", vaati Kuntoutusyrittäjät.

31 elokuun, 2021

Lausuimme monikavanarahoituksesta – puolustamme Kelaa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen järjestäjänä ja kuntoutuspsykoterapian myöntäjänä

Kuntoutusyrittäjät lausui 30.8. monikanavarahoituksen purkamisselvityksestä STM:lle. Vaadimme, että Kelan kuntoutuksen pitää säilyä Kelan järjestämänä. Uhkana on, että ne siirtyvät hyvinvointialueille. Se heikentäisi yhdenvertaisuutta ja kuntoutuksen saatavuutta.

24 elokuun, 2021

Lausuntopyyntö monikanavarahoituksen purkamisen valmistelun virkamiesselvityksestä

Sote-uudistus asettaa painetta purkaa nykyisen soten eri kanavista tulevaa rahoitusta. STM:n työryhmä on selvittänyt rahoitusta.

22 heinäkuun, 2021

Kuntoutusyrittäjien lausunto Kanta-asiakasmaksuista vuosille 2022 ja 2023

Lue Kuntoutusyrittäjien lausunto Kanta-arkiston käyttömaksuista vuosille 2022 ja 2023 täältä.

31 maaliskuun, 2021

Kuntoutusyrittäjien lausunto Kelan kyselyyn yksilöterapioista maaliskuussa 2021

Kuntoutusyrittäjien viestit Kelalle seuraavien terapiakilpailutusten valmisteluun.


Kategoriat