elokuu 8, 2022 |

Uusi ehdotus potilasasiavastaavista tuhoaisi nyt toimivan potilasasiamiesjärjestelmän

Potilasasiamiesjärjestelmää uudistava lakiluonnos ei paranna potilaiden asemaa. Uudistuksen tarpeellisuus on kyseenalainen.

Kuntoutusyrittäjät lausui 8.8. kriittisesti lakiluonnoksesta, joka uudistaisi potilas- ja sosiaaliasiamiestoiminnan. Uudistus liittyy hallitusohjelmakirjaukseen, sekä lokakuussa 2020 valmistuneeseen selvityshenkilö Tuomas Kumpulan raporttiin.

Potilasasiamiehen nimike muuttuisi potilasasiavastaavaksi, mikä sinänsä on neutraali tai myönteinen asia. Muutosesityksen ongelmat liittyvät muualle, ja ovat isoja

Lue Kuntoutusyrittäjien lausunto tästä

Nykytila ja esitetty muutos:

Nykytila:

Terveydenhuollon palveluntuottajien on nimettävä potilasasiamies vastaamaan potilaiden yhteydenottoihin. Potilasasiamies on potilaiden eikä palveluntuottajien asialla. Potilasasiamies auttaa havaitsemaan mahdollisen potilasvahingon, ja neuvoo potilasta jatkotoimenpiteissä.  Potilasasiamiestoiminnan osalta selvityshenkilö raportoi nykytilan pulmiksi ainoastaan sen, ettei tietoa yhteydenottomääristä nyt kootusti kerry, eikä asiamiehille ole pätevyysvaatimuksia. Näiden täsmäkohtien korjaaminen sopii Kuntoutusyrittäjille.

Esitetty muutos:

Lausuttava HE-luonnos menee kuitenkin hyvin pitkälle, ja esittää, että yksityisiltä terveydenhuollon toimijoilta viedään pois oikeus valita itse potilasasiamies (jatkossa: ”potilasasiavastaava”). Tilalle asetettaisiin hyvinvointialueen palveluksessa oleva potilasaasiavastaava. Yksityisen olisi pakko käyttää tätä ”yleistä potilasasiavastaavaa”. On todennäköistä, että yksityisille lankeaisi tästä jossakin kohtaa maksu. Mitään kilpailua ei olisi, joten hinta voisi olla hyvin tyyris, eikä neuvoteltavissa. Lisäksi tänä hyvinvointialueen oma valtuutettu avustaisi myös oman palveluntuotannon potilaita. Esteellisyys on ilmeinen.

Kuntoutusyrittäjien mielestä luonnosteltua uudistusta ei ole tarpeen tehdä lainkaan potilasasiamiestoiminnan osalta, vaan yksityisten pitää voida saada itse valita potilasasiavastaavansa. Jos halutaan, pätevyysvaatimuksia voidaan asettaa, tai perustaa rekisteri yhteydenottojen kirjaamiseksi.