25 maaliskuun, 2022 |

Kuntoutusyrittäjien lausunto sote-valvontalakiluonnoksesta

Kuntoutusyrittäjät lausui sote-valvontalakiluonnoksesta

Sote-valvontalaki korvaa mm. nykyisen lain yksityisestä terveydenhuollosta. Kyseinen laki on jo varsin iäkäs ja onkin ollut jo pitkään uudistamisen tarpeessa.

Keskeisin muutos uudella sote-valvontalailla on terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien ja luvanvaraisten toimintayksiköiden jaon poistuminen. Jatkossa kaikki palveluntuottajat ovat rekisteröitymisenvaraisia palveluntuottajia, joilla on aina toimintayksikkö, joko toimitilallinen tai vaihtoehtoisesti virtuaalinen eli toimitilaton.

Lakiin esitetään myös uusia työkaluja, kuten yhteinen toimintayksikkö. Yhteisellä toimintayksiköllä yksi toimija voi huolehtia lupa-asioista muiden toimijoiden puolesta lakiin perustuvalla valtuutuksella.

Lupamuutosmaksujen odotetaan lakimuutoksen perusteella pienenevän, sillä uusi laki ei edellytä aina esimerkiksi tilojen ennakkotarkastusta. Tämä myös nopeuttaa lupahakemusten (eli jatkossa rekisteröintien) käsittelyä.

Vastavuoroisesti palveluntuottajille esitetään uusia velvollisuuksia, kuten velvollisuus laatia toimintaa koskeva omavalvontasuunnitelma ja omavalvontaohjelma, jotka on myös julkaistava nettisivuilla. Tämän lisäksi asiakkailta olisi kerättävä palautetta joka olisi käsiteltävä osittain julkisesti ja säännöllisesti. Vanhusten ja vammaisten parissa työskenteleviltä olisi myös työnantajien jatkossa pyydettävä rikosrekisteriote nähtäville ennen työnteon aloittamista.

Uusi lainsäädäntö olisi sosiaali- ja terveydenhuollolle yhteistä. Tämä saattaa vaikuttaa osittain erityisesti omavalvonnan laajentamistarpeeseen. Kuntoutusyrittäjät piti osaa uusista velvoitteista kenties liian raskaina. Paljon jää viranomaisharkinnan varaan ja siihen, kuinka raskaita menettelyä esimerkiksi terapiayrityksiltä lopulta odotetaan. Kantava ajatus laissa kuitenkin on, että valvonnan määrä ja tarve riippuu valvonnan kohteen laadusta ja laajuudesta. Näin ollen terapiapalveluita tuottavat yritykset olisivat lievemmän valvonnan kohteena kuin esimerkiksi raskaita avustetun asumisen palveluita tarjoavat sosiaalihuollon toimijat.

Lausunto ja hallituksen esitysluonnos

Alta olevista linkeistä pääsee lukemaan Kuntoutusyrittäjien lausunnon sote-valvontalakiluonnoksesta. Sen alapuolella on myös linkki itse hallituksen esitysluonnokseen.

Kuntoutusyrittäjien Lausunto Valvontalakiluonnoksesta 25 3 2022

LUONNOS Hallituksen Esitys Eduskunnalle Laiksi Sosiaali Ja Terveydenhuollon Valvonnasta

Lausunto löytyy myös lausuntopalvelu.fi:stä tästä linkistä.