19 syyskuun, 2022 |

Lausunto häiriötilanteita ja poikkeusoloja koskevasta asetuksesta

 

Kuntoutusyrittäjät lausui hyvinvointialueiden poikkeusoloja ja häiriötilanteita ohjaavasta asetuksesta

Kuntoutusyrittäjät lausui valtioneuvoston asetusluonnoksesta, jossa otettiin kantaa hyvinvointialueiden häiriötilanteita ja poikkeusoloja koskevaan asetukseen. Asetuksella velvoitetaan mm. hyvinvointialueet varautumaan poikkeusoloihin jo ennalta hankintasopimuksissa. Näistä on jo nyt tullut yhteydenottoja Kuntoutusyrittäjiin, kun kunnat ovat tulevaa lakia ennakoiden kirjanneet hankintasopimuksiin sopimusehtoja, joilla yrityksen liiketoiminta voitaisiin hätätilanteessa altistaa hyvinvointialueen poikkeusolojen johdon alaisuuteen. Ongelma varautumissopimuksissa on ollut niiden ehtojen ylimalkaisuus, joka saattaa johtaa ehtojen toteuttamiskelvottomuuteen tai kohtuuttomuuteen. Kummassakaan tapauksessa ne eivät palvele hyvinvointialueen varautumistarpeita.

Lisäksi asetusluonnoksessa otettiin kantaa hyvinvointialueen viestintään tilannekuvan luomiseksi poikkeusoloissa.

Lausunnossaan Kuntoutusyrittäjät piti asetusta itsessään riittävänä, mutta ohjaukseltaan puutteellisena, sillä se saattaa johtaa sopimusehtoihin vain sopimusehtojen itsensä vuoksi, ilman asiaankuuluvia toimintamalleja tai edes toimivia sopimusten malliehtoja. Valtion tulisi antaa valmiit pienyrityksille sopivat sopimusmallit hyvivointialueiden käyttöön.

Lausuntopyynnön voi lukea lausuntopalvelu.fi:stä tästä osoitteesta ja halutessaan myös lausua, lausuntoaikaa on 2.10.2022 saakka.

Kuntoutusyrittäjien lausuntoon voi tutustua tästä linkistä.