1 heinäkuun, 2022 |

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n lausunto kuntoutuksen ohjauksen oppaasta

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n lausunto kuntoutuksen ohjauksen oppaasta tekeillä

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry lausui 11.8.2022 valtakunnalliset lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjautumisen perusteet -opasluonnoksesta. Itse lausuntopyyntö löytyy tästä osoitteesta. Kuntoutusyrittäjien antamaa lausuntoa pääsee lukemaan tästä linkistä.

Opas on sisällöltään varsin laaja ja myös kuntoutuksen sisältöön suuntautuvat. Kuntoutusyrittäjät lausuu oppaasta yleisellä tasolla, mutta myös tarkempia sisältöön liittyviä yksittäisiäkin kommentteja otetaan mielellään vastaan.

Materiaali oli lausunnolla kappaleittain.  Kappaleet luettavissa ohessa:

Johdanto
2 LUKU Kuntoutus (1)
3 LUKU Toiminta Ja Työkyky
4 LUKU Hyvät Kuntoutuskäytännöt
5 LUKU Lääkinnällisen Kuntoutuksen Koordinointi Ja Ohjauspalvelut
6 LUKU Sopeutumista Tukeva Toiminta
7 LUKU Suunnittelu Toteutus Ja Seuranta
8 LUKU Kuntoutuspalveluiden Järjestäminen
9.1 LUKU Lasten Ja Nuorten Kuntoutus
9.2 LUKU Työikäisten Kuntoutus
9.3 LUKU Ikääntyneiden Kuntoutus
10.1 LUKU Kuulon Kuntoutus
10.2 LUKU Näönkuntoutus
12 LUKU Neuropsykiatristen Häiriöiden Tukitoimet Ja Kuntoutus 01062022
13 LUKU Lääkinnällisen Kuntoutuksen Terapiat
14 LUKU Toimintakykyä Tukevat Hoidot 1
15 LUKU Manuaaliset Hoidot
16 LUKU Kuntoutuspalveluiden Johtaminen Ja Kehittäminen
17 LUKU Lait Ja Säädökset
Käsitteet
Oppaan Valmisteluun Osallistuneet