maaliskuu 17, 2022 |

Asiakastietolain lausunto

Kuntoutusyrittäjät ry antoi lausuntonsa uudesta asiakastietolakiluonnoksesta

Kuntoutusyrittäjät lausui uudesta asiakastietolakiluonnoksesta. Luonnoksessa yhdistetään ja uudistetaan kolme sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietoja käsittelevää lakia. Yhdistettäviä lakeja ovat sähköisten asiakastietojen käsittelystä annettu laki, joka uudistui vasta viime marraskuussa, sekä potilaslain potilasasiakirjoja käsittelevä kohta, että sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja käsittelevä kohta.

Lakimuutos on pääosin hyvä ja kannaettava. Suurimmat korjausvaatimukset liittyivät lähinnä nykytilanteeseen ja nykyiseen lainsäädäntöön liittyviin ongelmiin, joita uuden lain ei odoteta esitetyssä muodossa vielä korjaavan. Eräs haastava ongelma on ollut kuntien tilaamien terveyspalveluiden hankala ja usein kahdenkertainen potilasasiakirjojen laatimisvelvoite, kun tietoja on vaadittu kirjattavaksi erikseen sekä omaan potilastietojärjestelmään että kunnan tai sairaanhoitopiirin käyttämään järjestelmään. Jo olemassa oleva lainsäädäntö mahdollistaisi ostopalveluvaltuutuksen käyttöönoton, mutta kunnat ovat syystä tai toisesta olleet haluttomia sitä käyttämään.

Lue Kuntoutusyrittäjien lausunto tästä linkistä.

Lue hallituksen esitysluonnos tästä: HE Laiksi Sosiaali Ja Terveydenhuollon Asiakastietojen Käsittelystä