maaliskuu 18, 2022 |

Kuntoutusyrittäjät keräsi terapiayrittäjien palautteita Kela-taksien toiminnasta: taksipulaa, useiden tuntien odottelua, peruuntuneita terapioita

Suomen Kuntoutusyrittäjät selvitti Kela-taksien toiminnan sujuvuutta kysymällä asiasta jäsenfoorumillaan maaliskuussa 2022.

Esiin nousi ongelmia Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan alueelta. Tarkemmin määriteltyinä yrittäjät raportoivat Kela-taksien haasteista Hollolassa, Janakkalassa, Jyväskylässä, Keravalla, Lahdessa, Lammilla, Lohjalla, Nurmijärvellä, Raumalla, Riihimäellä, Tampereella ja Viitasaarella 

Kela uudisti taksipalveluitaan vuoden 2022 alusta, jolloin uudet palveluntuottajat alueilla kilpailutettiin. Kilpailutuksen keskeinen tavoite oli, että jokaiselle alueelle valitaan kaksi taksipalvelujen tuottajaa, jolloin asiakkaiden valinnanvapaus lisääntyisi ja palveluntarjoajat pääsisivät myös kilpailemaan, jolloin palvelun laatu paranisi. Jo kilpailutusvaiheessa Kela painotti myös korkeaa laatua, kuten autojen riittävää määrää ja asiakaspalvelun laatua sekä kyytiä tilattaessa että kuljettajan kanssa asioidessa.

Jo kilpailutusvaiheessa Kela painotti myös korkeaa laatua, kuten autojen riittävää määrää ja asiakaspalvelun laatua sekä kyytiä tilattaessa että kuljettajan kanssa asioidessa.

Taksit tilataan sopimusehtojen mukaan viimeistään kyytiä edeltävänä päivänä. Kyytiin oikeutettu voi hakea Kelasta mahdollisuutta vakiotaksiin. Vakiotaksi tarkoittaa taksikyytiä tutun kuljettajan kanssa, jos kuljetettava tarvitsee terveydentilaansa liittyvää erityistä apua tai tukea matkustaessaan. Palvelukuvauksessa mainitaan myös välityskeskuksille vapaaehtoisista mahdollisuuksista järjestää asiakkaiden toiveiden mukaisia kyytejä, joita useat välityskeskukset myös markkinoivat. Ne ovat kuitenkin eri asia kuin Kelan myöntämä vakiotaksi.

Lisäksi kaikilta Kela-taksien kuljettajilta vaaditaan Kelan mukaan erityisryhmien kuljettajakoulutus vuoden 2024 alkuun mennessä, jotta mm. asiakasturvallisuudesta voidaan varmistua.

Ongelmat taksien kanssa aiheuttavat haasteita sekä asiakkaille että kuntoutusyrityksille. Taksien toistuvat myöhästymiset tai saapumatta jättämiset aiheuttavat sen, että kuntoutujat eivät pääse terapiaan. Joskus taas paluukyytiä joutuu odottamaan useita tunteja. Osa kuntoutusta antavista yrityksistä kertoo, että vakiotaksia esimerkiksi lapsille on vaikea saada pitkän matkan päästä, sillä jotkut kuljettajat haluavat ottaa mahdollisimman lyhyitä ajo-osuuksia. Tämä aiheuttaa sen, että suunniteltu terapia jää saamatta oikea-aikaisesti. Viive voi vaikuttaa paljonkin kuntoutujan toimintakykyyn. Osa yrityksistä kertoo myös puutteista kuljettajien osaamisessa liittyen erityisryhmien kuljettamiseen ja asiakasturvallisuuteen. Esimerkiksi lapsiasiakkaiden kohdalla kuljettajan tulisi saapuessa varmistaa, että lapsen terapeutti on paikalla ja valmis ottamaan asiakkaan vastaan.  

Taksien toistuvat myöhästymiset tai saapumatta jättämiset aiheuttavat sen, että kuntoutujat eivät pääse terapiaan.

Kuntoutusyrityksissä puolestaan aiheutuu työmäärän lisääntymistä, kun taksiyhtiö neuvoo reklamaatiotilanteessa tilaamaan muualta korvaavan taksin ja laskuttamaan palveluntuottajaa siitä jälkikäteen. Kuntoutujilla ei ole resursseja tai kykyä tehdä tätä. Silloin kuntoutusyritysten usein pienen hallintohenkilökunnan ja myös terapeuttien työ lisääntyy. Lisäksi näissä reklamaatiotilanteissa ei ole huomioitu muita kuin korvaavan taksikyydin kuluja, kuten allasterapiakäynnin tapauksessa terapeutin matkoja, allasvuokraa sekä työntekijän palkkaa terapian myöhästyessä tai peruuntuessa kyytihaasteiden vuoksi.  

Kuntoutusyrittäjät vaatii Kelan sekä edellä mainittujen alueiden taksipalveluntuottajien reagointia reklamaatioihin Kela-taksien toimivuudesta sekä palvelun parantamista. Jäsenyrittäjät on myös ohjattu raportoimaan Kelaan suoraan ongelmista yksittäisissä kuljetuksissa Kelan sivuilla olevan lomakkeen kautta.  

 Lisätietoja:  

Satu Grekin 

toiminnanjohtaja 

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry

p. 050 550 3488

satu.grekin@kuntoutusyrittajat.fi 

Lähteenä tekstissä on käytetty:

Krank, Arja 2021: ”Käytätkö Kela-taksia? Näin palvelu uudistuu vuonna 2022.”, Elämässä.fi -blogi, Kela. Teksti luettavissa linkistä tästä.  

Kuntoutusyrittäjät on laatinut myös valtakirjamallin, joka toimii siirtoilmoituksena asiakkaalle kohdistuvasta saatavasta. Mallin voi ladata itselleen täältä.