8 syyskuun, 2023 |

Kuntoutusyrittäjien lausunto fysio- ja toimintaterapian kotitalousvähennyksestä

Kuntoutusyrittäjien lausunto fysio- ja toimintaterapian kotitalousvähennyksestä

Lausunto on luettavissa tästä linkistä: Suomen Kuntoutusyrittäjät Ry Lausunto Asiassa VM082 00 2023 8 9 2023

Kuntoutusyrittäjät lausui fysio- ja toimintaterapian kotitalousvähennyksen lakiesityksestä valtiovarainministeriölle 8.9.2023. Kuntoutusyrittäjät piti lakiluonnosta terapioiden verovähennystä koskevilta osin hyvänä, ja esitti siihen pieniä täsmennyksiä työnantajaetuuteen ja laajentamiseen liittyen.

Lakitekstiä ehdotettiin täsmennettäväksi siten, että työnantajan osittain maksama kotikuntoutus ei estäisi kotikuntoutuksen verovähennystä siltä osin, kun työntekijä on itse maksanut kotikuntoutuksesta. Työnantajan järjestämä kuntoutus ei tyypillisesti järjesty kotona, mutta on kuitenkin mahdollista, että näin tulevaisuudessa toimittaisiin, ja maksuun käytettäisiin sekä työnantajan että työntekijän rahaa.

Lisäksi Kuntoutusyrittäjät esitti asetuksenantovaltuutusta lakiin, jotta kotikuntoutusta voitaisiin myöhemmin tarpeen tullen täsmentää. Esimerkiksi audionomien suorittama kuulon kuntoutus voisi tulevaisuudessa soveltua myös kotona annettavaksi palveluksi, joka tukisi kuntoutujan toimintakykyä lain tavoitteiden mukaisesti ja voisi siten olla kotitalousvähennyksen piirissä.