19 toukokuun, 2023 |

Kuntoutusyrittäjät lausui sosiaaliturvakomiten välimietinnöstä

Kuntoutusyrittäjät lausui sosiaaliturvakomitean välimietinnöstä. Kuntoutusyrittäjien lausunto koski kysymystä 3.2 ja työntekijän siirtymistä omavastuuajalta sairauspäivärahakaudelle. Lausuntopyyntö on luettavissa tästä linkistä ja itse välimietintö on luettavissa tästä linkistä.

Lausunto kokonaisuudessaan alla

Kysymys: 3.2 Mitä muutoksia lainsäädäntöön (erityisesti etuus- ja palvelulainsäädäntö) tulisi tehdä, jotta lainsäädäntö tukisi työ- ja toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista sekä olemassa olevan työkyvyn hyödyntämistä?

Kuntoutusyrittäjien lausunto:

Sairauspäivärahasääntelyn omavastuuaikaa tulisi tarkastella kriittisesti. Tällä hetkellä työsuhteessa omavastuuaika on yhdeksän vuorokautta työsuhteiselle työntekijälle ja yksi vuorokausi yrittäjälle. Vastaavasti työnantajalla on yhdeksän päivän sairauspäivärahan maksuvelvollisuus. Yhdeksän päivän omavastuuajan jälkeen työntekijä siirtyy sairauspäivärahalle saatuaan aiheesta työkyvyttömyyden pitkittymisen toteavan lääkärinlausunnon. Tämän jälkeen työntekijä voi olla oikeutettu osasairauspäivärahaan, jossa yhdeksän päivän omavastuuta ei enää ole.

Satunnaisesti osatyökykyisen työntekijän palkkaamisessa haasteena voi työnantajalle olla, että henkilön sairauspoissaolot eivät välttämättä milloinkaan ylitä yksittäisenä kertana lakiin kirjattua yhdeksän päivän omavastuuaikaa. Tällöin työntekijän lyhytaikainen sairastelu rasittaa työnantajaa, joka joutuu jokaisen sairastumiskerran osalta hankkimaan työntekijälle sijaisen ja maksamaan sairastumisen ajalta myös täyden palkan. Näin ollen satunnaisen osatyökykyisen työntekijän palkkaaminen voi olla erityisesti pienelle työnantajalle iso taloudellinen riski. Tätä riskiä voitaisiin lieventää lyhentämällä sairauspäivärahan mukaista omavastuuaikaa tai mahdollistamalla osasairauspäivien laskeminen yhteen myös silloin, kun työntekijän työkyvyttömyyden syyt vaihtelevat ja/tai työntekijä on ollut välissä joitain päiviä työkykyinen.

Nykyinen järjestelmä ei kannusta työntekijää palaamaan töihin edes osaksi aikaa ennen yhdeksän päivän omavastuuajan kulumista, jos on vaarana, että hänet todetaan työkykyiseksi, sillä työkykyiseksi toteaminen katkaisee omavastuuajan kertymisen.

Työnantajan näkökulmasta työntekijä siirtyisi myös aiempaa nopeammin sairauspäivärahan piiriiin, jolloin työnantajan palkanmaksukuormitus pienentyisi.

Ongelma koskee erityisesti sellaisia työnantajia, joiden työntekijä tai työntekijät sairastelevat yhtä useammassa alle yhdeksän päivän keskeytymättömissä osissa.

Lyhytaikaisesti työkykyiseksi palaavat tartuntatautia tai muuta lyhytaikaista työkyvyttömyyttä aiheuttavaa sairautta sairastavat työntekijät ovat erityisesti pienille alle 10 työntekijän työnantajilla erityisen haasteellisia, sillä sairastumisen vuoksi työnsä peruneen työntekijän tilalle on pääsääntöisesti palkattava aina sijainen, jotta sovittu työ tulee tehdyksi. Tästä aiheutuu työnantajalle kaksinkertainen poissaolon kulu, kun työntekijälle on maksettava palkka, jonka lisäksi on maksettava myös korvaavan työntekijän palkka. Pienessä yrityksessä tällainen tilanne voi olla uuden työntekijän työllistämisen ja myös kasvun este.