13 joulukuun, 2022 |

Kuntoutusyrittäjät lausui potilasasiavastaavien lakimuutoksesta

Potilasasiamiehistä olisi lakiesityksen hyväksymisen myötä tulossa 1.1.2024 alkaen potilasasiavastaavia

Samalla potilasasiavastaavilla säädettäisiin erillisiä pätevyysvaatimuksia, ja toiminta siirrettäisiin kokonaan hyvinvointialueen vastuulle nykyisen sosiaaliasiamiesten tapaan. Potilasasiavastaavatoiminnan monopolisoinnin myötä yritykset menettävät mahdollisuutensa vaikuttaa potilasasiavastaavien hintatasoon, laatuun sekä palvelun saatavuuteen suhteessa asiakkaisiin. Myös hyvinvointialueen palkkauksessa olevien potilas- ja sosiaaliasiavastaavien objektiivisuus suhteessa asiakkaisiin saattaa olla uhattuna.

Potilasasiavastaavatoiminnan sisällöllisiin vaatimuksiin Kuntoutusyrittäjillä ei ollut huomautettavaa.

Ensisijaisesti Kuntoutusyrittäjät vastusti lausunnossaan potilasasiamiestoiminnan siirtoa julkisten toimijoiden monopoliksi, kuten HE esitti. Toissijaisesti Kuntoutusyrittäjät vaati, että eduskunnan on annettava ponsi/toimenpidealoite, jolla edellytetään potilasasiavastaavien toiminnan säilyvän terveydenhuollon yrityksille erillismaksuttomana sekä tämän lain säätämisen yhteydessä, että myös tulevaisuudessa.

Lausunto on luettavissa tästä linkistä.