1 maaliskuun, 2024 |

Ajanvaraustiedot Kantaan

Päivitys 12.3.2024: Kuntoutusyrittäjät ry lausui THL:lle asiasta. Lausunto on luettavissa tästä linkistä. Kuntoutusyrittäjät keskittyi lausunnossaan siihen, että terveydenhuollon ammattihenkilöitä ei tarpeettomasti kuormitettaisi erillisillä Kanta-vienneillä tai hyväksynnillä ajanvarausasiakirjojen osalta, vaan työkuorma säilyisi enintään nykyisellään. Lisäksi Kuntoutusyrittäjät ehdotti, että Omakanta voisi tarvittaessa toimia myös etäterapioden linkkivarastona, jolloin etänä järjestettävään kuntoutukseen löytyisi tarvittaessa linkki sekä asiakkaan omalla kirjautumisella, että huoltajan ja Suomi.fi valtuutetun muun tahon tunnuksilla kirjautuessa.

 Ajanvaraustiedot tulossa Kantaan 2026

Tämän vuoden alussa voimaan tulleen asiakastietolain mukaan ajanvaraustiedot on tallennettava Kantaan lokakuun alkuun 2026 mennessä.

Tarkoitus on helpottaa ajanvaraustietojen saatavuutta sekä potilaan että tämän valtuuttamien läheisten tai edunvalvojien näkökulmasta. Tarkoituksena on myös ehkäistä päällekkäisiä ajanvarauksia terveydenhuollossa antamalla potilaan luvalla terveydenhuollolle mahdollisuus tarkastella myös muiden palveluntuottajien tuottamia ajanvaraustietoja.

Ajanvaraustiedot näkyisivät Omakannasta, mutta niitä ei voisi hallinnoida tai muuttaa sieltä. Omakantaan on kuitenkin suunnitteilla mahdollisuus linkille palveluntuottajan omaan ajanvarauspalveluun, jota kautta asiakas voisi palveluntuottajan ehtojen mukaisesti esimerkiksi siirtää tai peruuttaa varatun ajan. Mahdollisuutta ei olisi pakko ottaa käyttöön.

Ajanvarausasiakirja on potilasasiakirja, ja sen Kanta-vienti edellyttää aina Kanta-liittymistä

Ajanvarausasiakirja on potilasasiakirja. Velvollisuus ja mahdollisuus ajanvarauksen Kanta-vienteihin koskee muiden Kantaan tallennettavien potilasasiakirjojen tapaan vain niitä palveluntuottajia ja palvelun järjestäjiä, jotka ovat ottaneet käyttöönsä Kanta-yhteensopivan potilastietojärjestelmän ja jotka ovat liittyneet valtakunnalliseen potilastiedon arkistoon eli Kantaan.

Palvelun julkiset järjestäjät eli hyvinvointialueet ja Helsinki liittyvät aina Kantaan. Näin ollen julkisen terveydenhuollon ajanvaraustiedot tallennetaan tulevaisuudessa aina Kantaan. Yksityisten palveluntuottajien osalta Kantaan tallennetaan vain niiden palveluntuottajien tiedot, jotka ovat Kantaan liittyneet. Myös sosiaalihuollon ajanvaraustiedot on tarkoitus tuoda myöhemmin Kantaan.

Kanta-liittymisvelvollisuuteen ei ole tullut vuodenvaihteessa muutoksia. Kantaan on edelleen liityttävä, jos käytössä on Kanta-yhteensopiva potilastietojärjestelmä, mutta sellaisen hankintaan nykyinenkään laki ei ehdottomasti yksityisiä palveluntuottajia velvoita. Ns. paperikortisto on siis edelleen sallittu yksityisille toimijoille, eikä paperikortistoon liittyviä ajanvaraustietoja viedä nyt eikä tulevaisuudessakaan Kantaan.

THL:n ajanvaraustietojen luonnokset lausunnolla 13.3.2024 saakka

Tulevien ajanvaraustietojen määritelmät ovat julkisella lausuntokierroksella 13.3.2024 saakka. Luonnosasiakirjoihin sekä lausumaan pääsee Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ajanvaraustietoja koskevan verkkosivun kautta.

Kuntoutusyrittäjät esittää THL:lle myös aiheesta oman lausuntonsa. Kuntoutusyrittäjien näkemyksen mukaan Omakannassa näkyvään ajanvaraustietoon olisi hyödyllinen mahdollisuus lisätä tarvittaessa myös linkki mahdolliseen etänä järjestettävään terapiakertaan. Muussa tapauksessa linkki olisi annettava asiakkaalle aina erikseen, kuten nykyisin toimitaan.