20 kesäkuun, 2024 |

Lausuimme fysioterapian sv-korvauksesta

Lausuimme fysioterapian sv-korvauksen palauttamisesta 2025 alkaen

Hallitukse aikoo esittää eduskunnalle fysioterapian sv-korvauksen palauttamista 1.1.2025 alkaen. Korvauksen arvioitu suuruus olisi esityksen mukaan 15-30 euroa per käyntikerta, ja korvattavat käynnit rajoittuisivat enintään neljään käyntikertaan kalenterivuodessa. Korvauksen saamiseksi ei tarvittaisi lääkärin lähetettä. Fysioterapeutti arvioisi hoidon tarpeen itse.

Kuntoutusyrittäjien lausunto

Kuntoutusyrittäjät jätti 20.6. lausunnon fysioterapian sv-korvauksen palauttamisesta. Lausunto on luettavissa tästä linkistä. Lausuntomme luonnoksesta oli myönteinen, joskin kehotimme hallitusta lisäämään korvattavia käyntimääriä ja korottamaan myös korvauksen suuruutta, erityisesti hoidon alkuvaiheessa.

Korvauksen suuruutta on korotettava erityisesti hoitopolun alussa

Jotta kansalaisilla olisi hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti syy siirtyä julkisen terveydenhuollon hoitojonosta yksityisten fysioterapiapalveluiden pariin, olisi sv-korvauksen oltava riittävän suuri: vähintään 30 euroa per käynti. Myöhemmillä käynneillä korvauksen suuruus voisi olla alempi.

Korvausmääriä määriteltäessä on huomioitava vaikuttavuus

Erityisesti tule-vaivojen hoidossa fysioterapeutti on usein tehokkaampi, halvempi ja nopeampi kuin lääkärihoito. Tästä syystä nostimme lausunnossamme esille, että lääkärikorvausten sijaan korvaukset voisivat olla vaikuttavampia fysioterapian korvauksina. Tämä johtuu myös siitä, että lääkärikulut ovat usein sairauskuluvakuutuksista korvattavia; toisin kuin fysioterapia, joka maksetaan yleensä itse, ja vakuutuksenakin se korvataan usein vain lakisääteisissä tapaturmavakuutuksissa. Sairauskuluvakuutuskorvauksen saajat eivät yleensä ole julkisen terveydenhuollon hoitojonoissa, joten korvausta on syytä painottaa itse maksavien fysioterapia-asiakkaiden suuntaan.

Käyntikertojen määrää on lisättävä ja rajat poistettava 65 vuotta täyttäneiltä

Korvattavia käyntikertoja oli vuosina 2019-2022 noin kahdeksan käyntikertaa kalenterivuodessa per korvauksen saaja. Nyt esitetty korvausmäärä jäisi puoleen tästä. On siis vaarana, että hoitopolut jäävät kesken ja asiakkaat palaavat julkisen terveydenhuollon hoitojonoon. Tämä olisi esityksen tavoitteiden vastaista. Hoidon on syytä päättyä vasta, kun hoitotarve lakkaa, ei silloin, kun maksut lakkaavat. Fysioterapian sv-korvaus on huomattavan kustannustehokas työkalu tule-vaivoista johtuvien hoitojonojen purkuun, eikä sen käyttöä tule korvata kalliimmalla terveyskeskusvastaanotolla kovin herkästi.

Käyntikertojen rajaaminen on erityisen vaikeaa perustella 65 vuotta täyttäneiden osalta, sillä heillä toimintakyvyn alenemat tarkoittavat usein erittäin kalliita hoito- tai tuetun asumisen muotoja, joita olisi syytä välttää viimeiseen asti. Tästä syystä näkisimme, että määrärajan ei tulisi koskea yli 65-vuotiaita lainkaan.

Käyntikertojen ehtona voi olla kirjallinen terapiasuunnitelma

Lisäkäyntikertoja voitaisiin perustella myös erillisellä terapiasuunnitelmalla. Kuntoutuksen alussa fysioterapeutti laatisi asiakkaan kanssa kirjallisen terapiasuunnitelman, mikäli korvattavia käyntikertoja olisi tavallista suurempi määrä, esimerkiksi yli 10 kertaa kalenterivuodessa.

Terapiasuunnitelman tulisi olla paitsi kirjallinen myös tavoitteellinen. Tavoitteiden saavuttamista olisi myös seurattava. Näkemyksemme mukaan terapiasuunnitelma toisi kuntoutukseen ennakoitavuutta ja se auttaisi myös sitouttamaan asiakasta kuntoutukseen, kun tällä olisi realistinen näkymä siihen, mitä kuntoutuksella voidaan saavuttaa, ja missä vaiheessa.