Uutiset

joulukuu 5, 2022

Kuntoutusyrittäjien Tuula Väyryselle Suomen Valkoisen Ruusun 1. luokan mitali kultaristein

Suomen Kuntoutusyrittäjien järjestösihteeri Tuula Väyryselle on myönnetty 6.12.2022. Suomen Valkoisen Ruusun 1. luokan mitali kultaristein

joulukuu 5, 2022

Fysioterapian Kela-korvauksen poistumassa 1.1.2023

Eduskunta käsittelee fysioterapian Kela-korvausten poistamista ja tällä hetkellä näyttää siltä, että korvaukset poistuvat 1.1.2023 alkaen. Kelalta puhelimitse 9.12.2022 saadun tiedon perusteella terapian hoitoajankohta ratkaisee, korvataanko käynti vielä ensi vuonna vai ei.

marraskuu 30, 2022

Kuntoutusyrittäjät lausui Kela-korvausasetuksesta

Eduskunta käsittelee parhaillaan fysioterapian sairausvakuutuskorvauksen poistamista. Lakimuutokseen liittyen käsittelyssä on myös sv-korvausten valtioneuvoston asetus, johon tehtäisiin vastaavat muutokset. Kuntoutusyrittäjät vastusti muutosta lausunnossaan ja vaati siirtymäajan vuoden 2023 loppuun.

marraskuu 29, 2022

Uusi hallitus on syntynyt! Kauan eläköön Kuntoutusyrittäjät!

Kuntoutusyrittäjien vuosikokous 24.11.2022 valitsi hallitukselle varapuheenjohtajan sekä hallituksen. Varapuheenjohtajaksi valittiin Annika Mäkelä (Fysiotähti Oy, Eura) ja hallitukseen uusina Mia Nummi, Minttu Sauna-aho, Heli Ojamaa sekä Maria Hurskainen. Onnea!

marraskuu 23, 2022

Kuntoutusyrittäjien työnohjaajapankkiin haetaan uusia työnohjaajia vuodelle 2023 – hae mukaan palveluntuottajaksi 3. tammikuuta mennessä!

Etsimme Suomen Kuntoutusyrittäjien työnohjaajapankkiin työnohjaajia vuodelle 2023. Otamme hakemuksia vastaan 3.1.2023 saakka, ja hakumme kattaa koko Suomen.

marraskuu 23, 2022

Saitko markkinaoikeudelta kuulemiskirjeen? Lue tämä!

Markkinaoikeus on aloittamassa syksyllä sille toimitettujen Kelan kilpailutusvalitusten käsittelyä. Yhtenä osana käsittelyä on muiden tarjoajien kuuleminen. Kuulemiskirjeeseen ei ole pakko vastata, mutta kohteliasta on ainakin sähköpostitse todeta, jos vastausta ei halua antaa. UKK ohessa.

marraskuu 23, 2022

Saatavuus, saumattomuus ja subjektiivisuus: Kuntoutusyrittäjien vuosikokouksen kolme toimenpidettä mielenterveyskriisin purkamiseen

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n vuosikokouskannanotto 24.11. pidetyn 50. vuosikokouksen yhteydessä esittää ratkaisuja käynnissä olevaan mielenterveyskriisiin.

marraskuu 11, 2022

Kuntoutusyrittäjät lausui StV:lle fysioterapian sv-korvauksen poistoehdotuksesta

Kuntoutusyrittäjät antoi 11.11.2022 lausuntonsa fysioterapeuttisen tutkimuksen ja hoidon Kela-korvausten poistamisesta. Kuntoutusyrittäjät esitti vaihtoehtoina siirtymäaikaa sekä siirtymistä lääkärittömään suoravastaanottopohjaiseen korvausjärjestelmään.

marraskuu 8, 2022

Yrityskauppavalvonnan kiristäminen eteni eduskuntaan

Eduskunta on saanut käsiteltäväkseen hallituksen esityksen yrityskauppavalvonnan liikevaihtorajojen laskemisesta. Yrityskaupoista olisi ilmoitettava aiempaa useammin Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. Uudistetun kilpailulain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.

lokakuu 31, 2022

Asiakastietolaki eteni eduskuntaan

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedoista korvaisi osittain kolme erillistä lakia. Uudessa laissa säädettäisiin yhtenevästi esimerkiksi potilas- ja asiakastietojen luovuttamisesta, säilyttämisestä sekä niiden sähköisestä hallinnoinnista.

lokakuu 28, 2022

Kuntoutusyrittäjät viesti aluehallintovirastolle HUS:n ostopalveluiden kirjauksista

Kuntoutusyrittäjät viesti Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ostopalveluiden rekisterinpidon laittomasta tilasta. HUS:n ostopalvelutiedot eivät päädy lain edellyttämällä tavalla potilastiedon arkistoon (Kantaan), mikä vaarantaa kuntoutujan oikeuden hoitoon.

lokakuu 24, 2022

Fysioterapian Kela-korvausten poisto on harha-askel ja siirtää asiakkaat jonoon tai erikoissairaanhoitoon

Sairausvakuutuskorvausten leikkausaikeet fysioterapiassa on edennyt eduskuntaan HE 237/2022 vp:n muodossa. Kuntoutusyrittäjät vetoaa kansanedustajiin lähetteiden ja korvauksen säilyttämisen puolesta


Kategoriat