lokakuu 28, 2022 |

Kuntoutusyrittäjät viesti aluehallintovirastolle HUS:n ostopalveluiden kirjauksista

Kuntoutusyrittäjät kanteli aluehallintovirastolle HUS:n ostopalveluiden kirjaamisen puutteista

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirillä on ollut monen muun julkisen järjestäjän tapaan puutteena ostopalveluiden asiakaskirjauksissa se, etteivät ostopalveluiden potilasasiakirjat ole päätyneet potilastiedon arkistoon eli Kantaan asiakastietolain 8 §:n edellyttämällä tavalla.

Tästä on seurannut se, etteivät esimerkiksi kuntoutusyrittäjän potilaasta tekemät potilasasiakirjamerkinnät näy Kanta-palveluissa kuntoutujalle eivätkä muillekaan Kantaa käyttäville yhteistyökumppaneille. Tällainen tilanne on ollut lainvastainen jo vuoden 2017 lopusta asti, jolloin siirtymäaika ostopalveluiden kirjaamiseksi kantaan päättyi.

Ratkaisu tähän on ostopalvelun valtuutus. Ostopalvelun valtuutuksella kuntoutusyritys voisi kirjata potilasasiakirjamerkinnät suoraan omaan potilastietojärjestelmäänsä josta kirjaukset välittyisivät Kanta-palveluihin automaattisesti suoraan järjestäjän, kuten HUS:n rekisterinpidon alle. Järjestelmän käyttöönotto edellyttää ostopalvelun valtuutuksen tukea sekä järjestäjältä että tuottajalta.

Kantelun voi lukea tästä linkistä.