Tavoitteemme

Henkilöstöetuna terapiaa

Verovapaan terveydenhuoltoedun raamit

Työnantajan järjestämä fysioterapia on 2021 alkaen verovapaa henkilöstöetu. Verovapaus tarkoittaa, että työnantaja ei suorita tarjoamastaan edusta palkan sivukuluja, ja työntekijälle edun arvo ei ole veronalaista tuloa. Verovapauteen ei tarvita enää lääkärin lähetettä.

Verohallinto käyttää uudesta edusta nimitystä vapaaehtoinen työterveyshuolto. Oikeudellisesti kyse on tuloverolain (1535/1992) 69 §:n mukaisesta työnantajan järjestämästä terveydenhuollosta. Työnantaja voi järjestää työntekijöilleen terveydenhuollon verovapaasti kolmella eri tavalla:

  1. Yksinkertaisimmin hankkimalla palvelun palveluntarjoajalta (kuten kuntoutusyritykseltä), jonka kanssa se on tehnyt sopimuksen suoraan, tai
  2. Vaihtoehtoisesti työnantaja voi järjestää fysioterapian antamalla työntekijälle lähetteen, jossa on määritelty, mitä palveluja työnantajan kustantama ja työterveysohjesäännössä sovittu fysioterapia kattaa
  3. Työnantaja voi järjestää fysioterapian myös kohdennetulla maksuvälineellä tai vakuutuksella.

Lataa tiivistelmä terapia-henkilöstöedun järjestämisestä tästä

Verovapaan fysioterapia- ja muun terveydenhuoltoedun reunaehdot:

Reunaehto 1:

Verovapaaksi katsottavien terveydenhuoltojärjestelyjen tulee perustua työnantajan laatimaan kirjalliseen terveydenhoito-ohjesääntöön, työ- tai virkaehtosopimuksiin taikka vastaaviin asiakirjoihin (esimerkiksi työpaikkaterveydenhuollon toimintasuunnitelma), joissa järjestelyjen tai korvattavien terveydenhuoltopalvelujen taso ja laajuus on määritelty.

Toisin sanoen työnantajan on määriteltävä työnantajan (osin tai kokonaan) kustantaman terveydenhuollon laajuus kirjallisesti etukäteen. Edun verovapauteen ei vaikuta se, laskuttaako lääkäri suoraan työnantajaa vai maksaako työntekijä laskun itse ja perii kulut työnantajalta.

Reunaehto 2:

Ammatin- ja liikkeenharjoittajat sekä maatalouden harjoittavat eivät voi olla itsensä työnantajia, joten he voivat järjestää itselleen vain työterveyshuoltolakiin kirjatun työntekijän lakisääteisen terveydenhuollon. Fysioterapia ei ole osa lakisääteistä terveydenhuoltoa, vaan ollessaan vapaaehtoinen, se on tällaisessa tilanteessa yrittäjälle veronalaista tuloa. Osake- ja henkilöyhtiöillä on Verohallinnon ohjeessa kuitenkin omat määräyksensä.

Reunaehto 3:

Joissain tilanteissa myös työntekijän itselleen hankkima terveydenhuolto, kuten fysioterapia, voi olla verovapaata tuloa. Nämä tilanteet ovat Verohallinnon ohjeen kohdassa 3.2.2.

Lue lisää vasemman laidan alavalikon linkeistä!