Tavoitteemme

Kirjallinen ohje terapiaedusta on oltava

 

Terapiaa voi tarjota henkilöstölle verovapaasti kolmella eri tavalla:

  1. Sopimus suoraan terapiayrityksen kanssa, tai
  2. Kohdennetuilla maksuvälineillä, tai
  3. Osana työterveydenhuoltoa

Ensmmäinen tapa on tehdä sopimus suoraan terapiayrityksen kanssa. Se on samalla tavoista se, jossa ei ole välikäsiä lisäämässä työnantajan kuluja. Kuntoutusyrittäjät on valmistellut sopimuspohjan työnantajayrityksen ja terapiayrityksen välille. Pohjan voi ladata täältä Kuntoutusyrittäjien jäsentunnuksilla.

Työnantaja päättää henkilöstöedun sisällön

Verovapaaksi katsottavien terveydenhuoltojärjestelyjen tulee perustua

  • kirjalliseen terveydenhoito-ohjesääntöön,
  • työ- tai virkaehtosopimuksiin, 
  • tai vastaaviin asiakirjoihin.

Terevydenhuoltojärjestelyjen tai korvattavien terveydenhuoltopalvelujen taso ja laajuus pitää olla määriteltynä näissä asiakirjoissa. Asiakirjan muoto on vapaa.

Toisin sanoen: Työnantajan on määriteltävä kirjallisesti etukäteen työnantajan joko osin tai kokonaan kustantaman terveydenhuollon laajuus. Ylimenevä osuus on työntekijälle veronalaista palkkaa.

Jos edun sisältöä ja laajuutta ei ole määritelty etukäteen mihinkään todennettavissa olevaan asiakirjaan, työntekijälle tarjotusta edusta maksetaan myösn palkan sivukulut. Näin käy esimerkiksi jos työntekijä asioi oma-aloitteisesti terveydpalveluissa, ja toimittaa jälkikäteen tositteet työnantajalle.