joulukuu 18, 2020 |

Kustannustuki II:n toimialat on julkaistu – haku alkaa 21.12.

Kustannustuen jatkossa oletusarvoisesti mukana olevia kuntoutuksen toimialoja on suoraan listan perusteella enää fysioterapia. Muut toimialat, kuten puhe-, toiminta-, psyko-, musiikki- ja ravitsemusterapia kuuluvat toimialaluokkaan 86909 “muut terveyspalvelut”, mikä ei ole listalla. Listalta poisto johtuu TEM:stä saadun tiedon mukaan siitä, ettei toimialan liikevaihto yleisesti ole laskenut 10 prosenttia.

Listan ulkopuolisen toimialan yritykset voivat kuitenkin hakea kustannustukea. Kustannustukihakemuksessa täytyy muilla aloilla erikseen perustella, että liikevaihdon lasku on johtunut nimenomaan koronaviruspandemiasta.

Kustannustuki II avautuu haettavaksi 21.12.2020 ja sitä haetaan Valtiokonttorista.

Työ ja elinkeinoministeriön tiedote kustannustuetuista toimialoista löytyy täältä.

Kuntoutusyrittäjät vaikuttaa, että kuntoutusalan kohonneistä henkilöstökustannuksia kompensoimaan rakennettaisiin erillinen korvaustyökalu.

Sote-toimialoja vaivaavat suuret henkilöstökulut, silla terveysalalla henkilöstö pidättäytyy varotoimena asiakastyöstä matalalla kynnyksellä. Kesä-lokakuussa, eli kustannustuki 2:n laskentajaksolla liikevaihto on ollut kohtuullinen, mutta kannattavuus on vakava ongelma yrityksissä. Sijaisia on vaikaa löytää, ja yrittäjä on yleensä se, joka pidentää työpäiväänsä saadakseen asiakkaat palveltua.