4 tammikuun, 2022 |

Arvonlisäverotuksen kehittämistarpeet Kuntoutusyrittäjien näkökulmasta

Arvonlisäverotuksen pitää olla tasapuolista

Arvonlisäverojärjestelmän rooli on tärkeä, koska sen fiskaalinen vaikutus on noin 22 miljardia euroa ja se vaikuttaa laajalti yrittäjyyteen. On yrittäjien kannalta välttämätöntä, että järjestelmä on tasapuolinen, reilu eri alojen yrittäjille, tehokas ja riittävän yksinkertainen.

Kuntoutusyrittäjien ehdotukset:

1. Ammattihenkilöiden luettelon aktiivinen päivittäminen:

Nimikesuojattuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä ei ole juurikaan lisätty terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun asetukseen, ja se johtaa eri verokohteluun samasta terapiasta.

Kuntoutusyrittäjien jäsenistöstä tällaisia mahdollisesti
nimikesuojattavia ammattinimikkeitä olisivat ainakin musiikkiterapeutti ja audionomi.

2. Lääkärin lähetteen tai määräyksen vaatimus täydennyskoulutettaviin hoitoihin pitäisi poistaa verottomuuden edellytyksistä

3. Rajanveto on terveydenhuollon ja liikunnan arvonlisäveron välillä on toisinaan ongelmallista

4. Ennakkoratkaisujärjestelmän kehittäminen esimerkiksi siten, että yleishyödyllisille yhdistyksille annettaisiin mahdollisuus hakea verottajalta tai keskusverolautakunnalta ennakkoratkaisuja näiden jäsenten toimintaan liittyen. Tällä hetkellä se ei ole mahdollista

Lue tarkemmin Kuntoutusyrittäjien esityksistä: Kuntoutusyrittäjät Ry ALV Asiat 30 12 2021

Lausuntopyyntö: Arvonlisäjärjestelmä Saate 20210913