1 heinäkuun, 2024 |

Avin lupamaksuihin korotus

Avin Soteri-hinnat nousevat 1.7. alkaen

Ennen 1.7 vireille tulleet hakemukset käsitellään vuoden alussa voimassa olleen aiemman maksuasetuksen mukaisilla alemmilla hinnoilla.

Soteri-hakemusten käsittelyjono on avin tiedotteen mukaan tällä hetkellä terveydenhuollossa 3-6 kuukautta. Kuntoutusyrittäjien tietojen mukaan jonot ovat pisimmät Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Korotuksen syynä ovat kohonneet hakemusten käsittelykustannukset. Aluehallintovirastot ovat lisänneet työvomaa hakemusten käsittelyyn, jonka vuoksi myös hakemusten käsittelykulut ovat nousseet. Erotus katetaan korottamalla Soterin hakemusmaksuja.

Soteri-jonossa on tällä hetkellä 2800 sote-alan hakemusta. Koko vuoden 2024 aikana ratkaistuja hakemuksia on ollut 3550 kappaletta.

Hinnaston korotukset käsittelymaksuissa

Toiminimen palveluntuottajarekisteröinti on noussut 260 eurosta 360 euroon (sähköisesti vireille pantu hakemus).

Osakeyhtiön perustamisen Soteri-hakemus nousi 530 eurosta 650 euroon (sähköisesti vireille pantu hakemus).

Palveluyksikön perustaminen tulee palveluntuottajarekisteröinnin päälle. Yksinyrittäjän palveluyksikkömaksu nousi 260 eurosta 650 euroon (sähköisesti vireille pantu hakemus).

Esimerkiksi uuden toiminimiyrittäjän yrityksen perustamismaksu on siten sähköisesti vireille laitettuna 360 + 650 eli 1010 euroa.

Muut olennaiset muutokset, kuten tilojen, palvelualojen, henkilöstömäärän tai asiakas- ja/tai potilasrekisteriin liittyvät muutokset eivät nouse. Niiden maksu on edelleen 230 euroa (jos hakemus on laitettu vireille sähköisesti).

Uudet palvelupisteet olivat ja ovat edelleen 220 euroa kappale, kun niitä lisätään palveluyksiköstä erillään itsenäisesti.

Soterin ulkopuolella, eli paperitse, puhelimitse tai sähköpostitse vireille laitetut hakemukset ovat kalliimpia käsitellä.

Kuntoutusyrittäjien poimintoja

Uudesta maksuasetuksesta nousee esille kaksi huomiota. Ensinnä yrittäjien on syytä huomioida, että muutettaessa yhdestä osoitteesta toiseen osoitteeseen, kannattaa muutos tehdä vain palvelupisteen käyntiosoite -kenttään, ja lisätä hakemuksen saatteeseen (sivun ylälaidassa) tieto siitä, milloin uusi toimipisteen käyntiosoite aiotaan ottaa käyttöön.

Soteri-ohjeita lukemalla voi helposti saada sellaisen mielikuvan, että yrityksen pitäisi lisätä tai poistaa palveluyksikkö tai palvelupiste, mutta kokonaisen palveluyksikön ja palvelupisteen poistaminen ja uuden lisääminen on ehdottomasti paljon työläämpää ja kalliimpaa kuin pelkän palvelupisteen käyntiosoite -kentän päivittäminen. Myös Valviran omissa ohjeissa todetaan, että käyntiosoitteen vaihtuminen on palvelupisteen muutosasia. Siitä seuraava maksu on sähköisesti vireille laitettuna aiemmin ja jatkossakin 230 euroa.

Toiseksi uusien palvelupisteiden perustaminen on hieman edullisempaa, jos palvelupisteet lisätään palveluyksikön perustamisen yhteydessä. Tämä tarkoittaa sitä, että erityisesti uusien yrittäjien kannattaa heti ensimmäisessä hakemuksessa lisätä sellaiset toimipisteet (Soteri-kielessä palvelupisteet), joissa yritys aikoo ottaa asiakkaita vastaan. Palvelupisteiden perustaminen myöhemmin on hieman kalliimpaa, joskin ero on vain joitain kymppejä.

Muutostilanteissa suosittelemme lisäämään myös samalla muut Soterista puuttuvat tiedot, kuten tiedot palveluyksikön ja palvelupisteiden suunnitelmien laatimispäivämääristä.

Tuntihintana 93 euroa, hakemuksen ratkaisuaika yksinyrittäjällä keskimäärin yli 10 työtuntia

Valtioneuvoston maksuasetuksen perustelumuistiosta käy ilmi, että laskennallinen tuntihinta sote-hakemusten ratkaisussa on 93 euroa. Hinnastosta voidaan päätellä, että valtionhallinto käyttää lähes 11 työtuntia yksinyrittävän terapeutin Soteri-hakemusten käsittelyyn.

Työtuntimäärää voidaan pitää työmäärään nähden suurena, sillä siihen ei sisälly lainkaan esimerkiksi tilojen ennakkotarkastusta, omavalvontasuunnitelmien, tietoturvasuunnitelmien eikä muidenkaan suunnitelmien sisällön tarkastusta. Näistä suunnitelmista tarkastetaan vain suunnitelmien tekopäivät.

Hakemuksen käsittelyyn kuuluu sen sijaan yrittäjän kirjoittaman toimintasuunnitelman tarkastaminen, osoitteiden tarkastaminen, tilojen ennakkotarkastamisen tarpeellisuuden arviointi sekä tarvittava sähköpostikirjeenvaihto täydennyspyyntöineen.

Kuntoutusyrittäjien näkemyksen mukaan nyt vaikuttaa siltä, että hakemuksen käsittelykustannuksiin vaikuttavat jotkin muut tekijät, kuin yrittäjien ratkaistavaksi jätettävät hakemukset itsessään. Soteri-hakemuksen sisältämä tietosisältö koostu valtaosin posti- ja käyntiosoitteista, lyhyestä kuvauksesta käytettävistä työntekijöistä sekä tarjottavista palveluista, sekä erilaisista päivämääristä ja potilasrekisteriin liittyvistä tiedoista. Lisäksi aikaa kuluu rikostaustaotteiden tarkastamiseen. Rekisterintiä varten annettavat tiedot on lueteltu valvontalain 16 §:ssä.

Hakemuksen täyttämiseen ei kulu tyypilliseltä yrittäjältä 11 tuntia työaikaa, ei ainakaan, jos hakemuksen tarkoittamien suunnitelmien laatimiseen kuluvaa aikaa ei lasketa mukaan. Hakemuksen käsittelyynkään ei tulisi kulua sen täyttämiseen suurempaa aikaa. Pienyrittäjien Soteri-hakemukset vaikuttavat siis nykytiedon valossa maksuillaan kompensoivan muita aluehallintoviraston toimintaan liittyviä haasteita tai toimintaa. Nykytilaa ei voida pitää missään nimessä tyydyttävänä.