25 maaliskuun, 2024 |

Blogi: Fysioterapian suoravastaanotolla myönteisiä vaikutuksia Pohjanmaalla

Kuntoutusyrittäjät on selvittänyt erilaisten fysioterapiaan liittyvien hoitopolkujen kustannuksia ja vaikuttavuutta alkuvuoden 2024 aikana. Tuloksena on syntynyt runsaasti vertailuaineistoa hyvinvointialueiden ja yritysten terapiakäyntien hinnoista sekä uusi Kela-korvausmalli, joka perustuu vahvasti suoravastaanoton varaan, ja jossa on mukana myös vaatimus kuntoutuksen vaikuttavuuden mittaamisesta.

Ratkaisevaa on rahan lisäksi myös aika: jäsenyritysten näkemysten mukaan tuki- ja liikuntaelinvaivan kanssa lääkäriin hakeutuvalla asiakkaalla menee noin kuukausi päästä fysioterapiaan, kun suoravastaanotto mahdollistaa hoitoon pääsyn parhaimmillaan jo parissa päivässä. Onkin aika kaivaa menneiden vuosien onnistumisia esiin, ja tarkastella, mitä silloin tehtiin oikein: yksi esimerkki tällaisesta löytyy Pohjanmaan lakeuksilta.  

Kuntoutusyrittäjien jäsenyritys, Vähässäkyrössä ja Isossakyrössä toimiva Fysiokipinä Ky selvitti fysioterapian suoravastaanoton vaikutuksia asiakkailleen osana yhteistyötä terveysaseman kanssa. Paikallinen terveysasema Vähässäkyrössä tarjosi potilailleen mahdollisuutta hakeutua suoraan fysioterapiaan Fysiokipinään ilman lääkärin lähetettä. Asiakas maksoi itse fysioterapiasta poliklinikkamaksun suuruisen hinnan, ja Vaasan kaupunki loput. Asiakkaan vaivan niin vaatiessa oli aina mahdollisuus lähettää asiakas lääkäriin, mikäli suoravastaanottokäynnillä olisi havaittu, että asiakkaan paikka ei ole fysioterapiassa.  

Kysyimme Fysiokipinän yrittäjä Tuomo Yli-Jaskarilta, kuinka moni suoravastaanottoasiakkaista oli niin sanotusti väärässä paikassa ja olisi tarvinnut lääkärikäynnin vaivaansa fysioterapian sijaan.  

“Koko yhteistyöaikana ei meillä ollut kuin yksi tällainen asiakas. Ja parhaimpina vuosina asiakkaita oli kuitenkin noin 170 vuodessa.”  

Yli-Jaskarin kokemus tukee Kuntoutusyrittäjienkin tekemää havaintoa siitä, että vain noin 10 % ihmisistä hakeutuu fysioterapiaan kohdatessaan kipuja esimerkiksi selässä, polvissa tai olkapäissä. Nämä vaivat korostuivat myös suurimmalla osalla Fysiokipinään terveysaseman kautta tulleista asiakkaista. Hoitoon pääsy oli nopeaa: kolme neljästä henkilöstä sai fysioterapia-ajan yrityksestä 1–2 päivässä. Samoin kolmella neljästä potilaasta kipu oli fysioterapian vaikutuksesta joko lievittynyt paljon tai loppunut täysin. Myös yrityksen asiantuntemukseen ja palveluun oltiin erittäin tyytyväisiä.  

“Meillä asiakastyytyväisyyskyselyt tuolta ajalta kertovat yksiselitteisesti, että palvelumme arvioitiin parhaaksi mahdolliseksi. Asiakkaat kokivat saaneensa fysioterapeutilta ymmärrettävän selityksen vaivansa syistä ja myös ohjeet sen omaan hoitoon”, Tuomo Yli-Jaskari kuvailee.  

“Enää en edes menisi muualle” 

Suorien kustannussäästöjen lisäksi suoravastaanottokäynnit säästivät Vähässäkyrössä myös sairaslomien kustannuksia. Fysiokipinän aineistossa puolet vastaajista ei ollut vaivansa takia sairaslomalla töistä ollenkaan, ja vain 15 % oli yli viisi päivää poissa.  Samoin hoidon vaikuttavuus oli erittäin hyvä, sillä peräti 60 % kuntoutui ilman tarvetta palata saman vaivan vuoksi uudelleen terveydenhuollon palveluiden piiriin. Tyytyväisyys korostuu myös vapaamuotoisissa asiakaspalautteissa.  

“Olin hyvin iloisesti yllättynyt hyvästä palvelusta ja asiantuntemuksesta – enää en edes menisi muualle”, kommentoi eräs fysioterapia-asiakas aineistossa.  

Fysiokipinän tapa kerätä asiakaspalautetta suoravastaanotosta on erinomainen esimerkki kuntoutuksen vaikuttavuuden näkyväksi tekemisestä, jota Kuntoutusyrittäjätkin on pitänyt tärkeänä. Kuntoutusammattilaisen työn ja sen tulosten näkyväksi tekeminen pitää alamme tärkeää roolia esillä päättäjille ja kansalaisille. Vaikuttavuutta voidaan selvittää mittareilla tai ihan vain yksinkertaisella asiakaspalautekyselyllä.  

Fysiokipinän ja Vaasan kaupungin yhteistyö päättyi sote-palveluiden siirtyessä Pohjanmaan hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta. Tuloksekas yhteistyö, jonka vaikutuksia on kuvattu hyvin, herättää väistämättä kysymyksen siitä, miksei näin tehtäisi myös nykyisillä hyvinvointialueilla. Sen sijaan, että suhtauduttaisiin kielteisesti yritysten kanssa toimimiseen tai ostopalveluiden hankkimiseen, voitaisiin yhdessä vähentää kustannuksia, purkaa jonoja, jakaa osaamista ammattilaisten kesken ja lisätä asukkaiden hyvinvointia.  

Kuntoutusyrittäjät on tiiviisti mukana hallituksen kevään työssä fysioterapian sairausvakuutuskorvauksen palauttamiseksi. Mikäli sinun yritykselläsi on kokemuksia tai dataa suoravastaanoton vaikutuksesta tai toimivasta yhteistyöstä julkisen sektorin kanssa aiheen tiimoilta, kerro siitä rohkeasti meille!