syyskuu 3, 2019 |

Edunvalvonnan syksy käynnistyy

Uusi hallitus tuo syksyyn paljon uusia tuulia edunvalvonnan osalta. Kuntoutusyrittäjien työ jatkuu keväällä luotujen, hyvien perustusten päällä, ja toimimme aktiivisesti kuntoutusalan puolesta ja yrittäjien aseman turvaamiseksi sekä parantamiseksi.

Suomen Kuntoutusyrittäjät jatkaa kuntoutustoimialan edunvalvontaa yhteistyössä Kuntoutussäätiön ja Suomen tuki- ja liikuntaelinliitto Tule Ry:n kanssa. Käynnistimme yhteistyön kevään eduskuntavaalien alla. Pitkin kevättä vetosimme päättäjiin kuntoutuksen merkityksestä tämän ajan haasteissa. Olemme erittäin tyytyväisiä, että hallitusohjelmaan on kirjattu, että tuleva hallitus etenee vuonna 2017 työnsä päättäneen Kuntoutuskomitean ehdotusten pohjalta. Kuntoutusjärjestelmän uudistaminen on nostettu hallitusohjelmassa hankkeen tasolle ja se on kirjattu sekä hyvinvointipalvelu-, että työvoimaosuuksiin. Tämä tarkoittaa, että kuntoutusjärjestelmä on saanut merkittävän statuksen hallituksen tulevassa työssä, mikä on meille erinomainen asia. Olemme panostaneet kuntoutuksen arvostuksen nostamiseen, koko toimialan edunvalvontaan ja yhteiseen ääneen. Hallitusohjelman kuntoutuskirjaukset ja kuntoutusjärjestelmän uudistustyön aloittaminen ovat merkkejä onnistuneesta työstä.

Tätä työtä jatketaan nyt syksyllä uuden eduskunnan palatessa kesätauolta. Tuolloin käynnistyy hallitusohjelman konkretisoiminen, jota tietenkin seuraamme tiiviisti. Syksy tulee olemaan työntäyteinen ja annamme varmasti lausuntoja kaikista meille tärkeistä asioista. Olemme valmiina vaikuttamaan ja viestimään kuntoutusyrittäjien äänen hallituksen työhön.

Toinen tärkeä edunvalvonnan painopiste on kuntoutusalan yrittäjyyden edellytysten tukeminen. Alalla on ollut kovin turbulenttista viime vuosien aikana. Hallitusohjelmassa halutaan panostaa elinvoimaiseen ja yrittäjämyönteiseen Suomeen. Julkisen talouden kestävyyttä halutaan vahvistaa, ja se on hyvä asia. Kustannuskasvua hillitään osaamis-, sosiaali- ja terveyspoliittisin ehkäisevin toimin, jolloin kuntoutus nousee arvoon. Tässä muuttuvassa maailmassa on tärkeää, että yrittäjyyttä ei kuriteta juuri nyt, kun kasvun edellytykset on olemassa.

Kelan kanssa jatkamme yhteistyötä ja tiivistä vuoropuhelua. Kelan siirtyminen rekisteröitymismenettelyyn hankalan kilpailutusjärjestelmän sijaan on meille tärkeä vaikuttamispaikka.  Olemme olleet tässä työssä Kelan mukana jo kevään ajan ja työtä jatketaan syksyllä.

Ilman sote-uudistusta ei uusi eduskuntakaan työtään aloita. Valmistelua jatketaan tällä kertaa parlamentaarisena työnä. Sitä ei onneksi aloiteta nolla-pisteestä vaan huomioiden edellisen hallituskauden perustuslailliset ongelmat.  Erityisesti iloitsemme siitä, että palvelusetelin kehittäminen ja henkilökohtainen budjetti ovat mukana keinovalikoimassa. Palvelusetelin osalta meillä tärkeää on neutraali palveluohjaus ja arvon oikea hinnoittelu.

Syksy on täynnä mielenkiintoisia käänteitä ja tapahtumia. Teemme Suomen Kuntoutusyrittäjissä laajalla rintamalla töitä jäsentemme toimintaedellytysten eteen.