28 helmikuun, 2023 |

Eduskunta hyväksyi sote-valvontalain

Uusi sote-valvontalaki tulee voimaan 1.1.2024 alkaen

Eduskunta on 27.2.2023 hyväksynyt uuden sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalain. Valvontalaki korvaa nykyisin voimassa olevan yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 1.1.2024 alkaen. Kuntoutusalan yrittäjille lakimuutos on merkittävä, sillä se uudistaa lupalainsäädännön kokonaisuudessaan. Lupalainsäädäntö on jatkossa yhtenäinen sekä sosiaali- että terveysalalle.

Lisätietoja Valviran uutisesta.

Palveluntuottajien kannalta keskeiset muutokset ovat seuraavat:

 • Jako itsenäisiin terveydenhuollon ammatinharjoittajiin ja luvan saaneisiin häviää 1.1.2024 alkaen. Jatkossa kaikki voivat toimia mm. työnantajina yhtiömuodosta riippumatta.
 • Velvollisuus nimetä potilasasiamies poistuu, tilalle tulevat hyvinvointialueen potilasasiavastaavat.
 • Jatkossa kaikki sote-alan yritykset ovat rekisteröityjä palveluntuottajia (y-tunnus), joilla on rekisteröity palveluyksikkö (toimitila tai virtuaalinen toimitila)
 • Ennen lakia myönnettyihin lupiin ja ilmoituksiin muutokset tehdään viran puolesta automaattisesti ja maksutta viimeistään kolmen vuoden kuluessa lain voimaantulosta.
 • Viranomaisilla ei ole kaikkia muutoksen edellyttämiä tietoja ennestään, joten osan tiedoista yritykset joutuvat siirtymäajan puitteissa täydentämään viranomaisille itse.
 • 2026 alkaen myös julkiset toimijat tulee rekisteröidä samoin perustein kuin yksityiset toimijat
 • Tilojen ennakkotarkastuksia ei pääsääntöisesti kuntoutusalalla enää ensi vuoden alusta lukien ole
 • Lupaviranomaisena säilyvät alueellisesti aluehallintovirastot ja valtakunnallisissa luvissa Valvira
 • Kaikille sote-alan yrityksille tulee 1.1.2024 alkaen pakolliseksi asiakastyötä koskevan omavalvontasuunnitelman laatiminen. Omavalvonnan merkitys siis korostuu nykyisestä.
 • Hyvivointialueille palveluita tuottavien sekä useammassa toimipisteessä toimivien yritysten on laadittava sähköinen omavalvontasuunnitelma, joka on julkaistava yrityksen verkkosivuilla.
 • Sote-alan yrityksistä julkaistaan uusi Soteri-rekisteri, johon kerätään kaikki sote-alan yritykset. Joko Soteriin tai uuteen kansalaisportaaliin voidaan jatkossa myös kerätä yritysten omavalvontasuunnitelmat ja myös tietoa viranomaisten yrityksiin kohdistamista valvontatoimista.

Kuntoutusyrittäjät järjestää valvontalaista jäsenwebinaarin vielä kevään aikana.