joulukuu 8, 2021 |

Esitys: rokotevelvollisuus sote-alalle

Hallituksen esitys: Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kattavat koronavirusrokotukset suojaamaan potilaita ja asiakkaita

Esityksen mukaan työnantaja voisi vain erityisestä syystä käyttää asiakkaiden ja potilaiden kanssa työskentelyyn henkilöä, jolla ei ole riittävää suojaa covid-19-tautia vastaan. Määräys koskee tiloja ja toimenpiteitä, joihin liittyy lähikontaktin aiheuttama tartuntariski covid-19-taudin vakaville seuraamuksille alttiille asiakkaille tai potilaille.

Säännöksen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun eduskunta sen hyväksyy ja se olisi voimassa joulukuun loppuun 2022 saakka. Alkuun tulisi 30 päivän siirtymäaika, jonka kuluessa rokottautuminen tulisi tehdä. Työnantajalla olisi kuitenkin heti lain voimaan tultua oikeus käsitellä työntekijän koronarokotetietoja.

Jos esimerkiksi terapeutilla olisi lääketieteellinen syy sille, ettei voisi ottaa covid-19-rokotetta, voisi hän esityksen mukaan työskennellä osoittamalla aina enintään 72 tuntia aikaisemmin otetun covid-19-testin negatiivisen tuloksen.

Jos työntekijä ei täyttäisi säädettyjä edellytyksiä, työnantajan olisi ensisijaisesti tarjottava työntekijälle muuta työsopimuksen mukaista työtä tai jos tällaista ei ole tarjolla, muuta työntekijälle sopivaa työtä. Jos sopivaa työtä ei ole tarjolla tai työntekijä ei suostu sitä vastaanottamaan, työnantajalla ei olisi palkanmaksuvelvollisuutta työnteon estymisen ajalta, ellei toisin ole sovittu.

Vakaville tautimuodoille alttiita asiakas ja potilasryhmiä olisivat esimerkiksi ikääntyneet sekä henkilöt, joilla olisi vakavalle covid19taudille erittäin voimakkaasti altistavia perussairauksia. Tällaisia erityisen voimakkaasti covid19taudille altistavia perussairauksia olisivat esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottaman lääketieteelliseen riskinarvioon perustuvan listauksen ryhmään 1 ja 2 kuuluvat henkilöt.

Riskiryhmät 1 ja 2 löytyvät THL:n sivuilta tästä linkistä.

Valtioneuvoston tiedote aiheesta löytyy tästä linkistä.