helmikuu 14, 2018 |

FYSI on nyt Suomen Kuntoutusyrittäjät ry

Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry on uudistanut toimintaansa ja samalla myös nimensä. Uusi nimi – Suomen Kuntoutusyrittäjät ry – kuvaa paremmin yrittäjäjärjestön nykyistä jäsenkenttää, joka koostuu kuntoutusalan ammattilaisyrityksistä, mm. fysioterapia-, toimintaterapia-, puheterapia- ja psykoterapiayrittäjistä ja -yrityksistä.

– Kuntoutusala on murroksessa ja uudistuu voimakkaasti seuraavien vuosien aikana. Myös sote-hanke muuttaa jo nyt toimintaympäristöä alallamme, jolloin yhä tiiviimpi yhteistyö eri ammattilaisten välillä korostuu. Vaikuttava, asiakaslähtöinen kuntoutus edellyttää moniammatillisuutta, toteaa Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n puheenjohtaja Mikko Utecht.

– Laajempi jäsenpohja antaa järjestöllemme entistä vahvemman mahdollisuuden vaikuttaa yrittäjämyönteisemmän yhteiskunnan rakentamiseksi. Juuri nyt tärkein tehtävämme on edistää ja vahvistaa kuntoutusalan pk-yritysten toimintaedellytyksiä tulevassa sote-mallissa, toteaa Kuntoutusyrittäjien toiminnanjohtaja Leila Salonen.

– Miten käy kuntoutusta tarvitsevien kansalaisten lähipalvelujen, säilyvätkö ne pienillä paikkakunnilla vai siirtyvätkö suuriin kaupunkeihin? Keskittyykö terveyspalvelujen tuotanto vain suurille yksityisille ja julkisille toimijoille? Mikä on pienten erikoistuneiden yritysten rooli –  otetaanko niissä oleva, vuosikymmenien aikana hankittu vankka ammattiosaaminen sotessa hyötykäyttöön? Nämä kysymykset olemme vieneet kaikkien sote-päättäjien tietoon, Leila Salonen painottaa.

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry perustettiin jo vuonna 1972 silloisten fysikaalisten hoitolaitosten yhteiseksi verkostoksi ja edunvalvojaksi. Lääkintävoimistelijoiden ammattitaidolle oli mitä tärkein kohderyhmä: sotiemme veteraanit ja sotainvalidit. Vuosikymmenien mittaan maahamme on kehittynyt valtakunnallinen lähikuntoutuspalveluiden verkosto, jonka erityisosaava henkilökunta on jo olemassa oleva voimavara myös uutta sote-mallia rakennettaessa. Esimerkiksi lähes kaikki vaativa lääkinnällinen kuntoutus on jo vuosikymmenien ajan toteutettu näissä pienissä kuntoutusalan yrityksissä.

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n jäsenyritykset tuottavat vaikuttavia kuntoutuspalveluja kaikenikäisten kansalaisten työ- ja toimintakyvyn turvaamiseksi ja tukemiseksi. Tavoitteemme on mahdollistaa tämä myös tulevaisuudessa. Keskiössä on jokaisen kansalaisen pärjääminen arjessa. Yhdessä olemme vahvempia.

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry

Mikko Utecht, puheenjohtaja, 046 810 2070, mikko@fysiomu.fi
Leila Salonen, toiminnanjohtaja, 040 749 8706, leila.salonen@kuntoutusyrittajat.fi

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry on valtakunnallinen, vuonna 1972 perustettu edunvalvontajärjestö, yhteistyöverkosto ja kouluttajaorganisaatio. Järjestöön kuuluu noin 700 kuntoutuspalveluja tuottavaa yritystä, joilla on yli 850 toimipistettä eri puolilta Suomea. Valtaosa jäsenyrityksistä on 1- 3 hengen yrityksiä, jotka tarjoavat lähipalveluja kotikuntansa asukkaille, työllistävät ja maksavat veronsa Suomeen. Toimialan yritykset ovat jo vuosikymmenien ajan tuottaneet mm. vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja.