26 tammikuun, 2024 |

Fysio- ja toimintaterapian kotitalousvähennys

Fysio- ja toimintaterapian kotitalousvähennys

Laillistetun fysio ja toimintaterapeutin antama fysio- tai toimintaterapia muuttunut kotitalousvähennyskelpoiseksi hoiva- ja hoitotyöksi 1.1.2024 alkaen. Kyseessä on pysyvä lakimuutos.

Hoiva- ja hoitotyö nauttii vuonna 2024 korotettua korvattavuutta, sekä prosentuaalisesti että
euroissa. Korotettu korvaus koskee myös fysio- ja toimintaterapiaa vuonna 2024.

Kotitalousvähennyksen edellytykset

• Korvattava määrä vuonna 2024 on 60 % yritykselle maksettavasta kotona suoritetun palvelun hinnasta.

• Hoiva- ja hoitotyön (mukaan lukien fysio- ja toimintaterapia) kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on verovelvollista (maksajaa) kohden 3500 € vuodessa.

• Korotus eli 60 % vähennyskelpoinen osuus on voimassa vain vuoden 2024. Verovuodesta 2025 alkaen korvausrajat olisivat vastaavasti 40 % ja enimmäismäärä hoivassa ja hoitotyössä 2.250,00 €.

• Vähennyksen edellytyksenä on, että palveluntuottajalla on 1.1.2024 voimaan tulleen sote-valvontalain mukainen oikeus tuottaa fysio- tai toimintaterapiapalvelua. Tämä täyttyy, jos yritys on saanut luvan tai tehnyt itsenäisen ammatinharjoittajan ilmoituksen ennen vuodenvaihdetta tai yritys on hyväksytty Soteri-rekisteriin vuonna 2024 tai myöhemmin.

• Yrityksen täytyy olla myös ennakkoperintärekisterissä.

• Vähennys koskee kotona tai vapaa-ajan asunnossa annettavaa fysio- ja toimintaterapiaa tai
omille tai puolison vanhemmille asuntoon tai vapaa-ajan asuntoon annettavaa palvelua.

Lisätietoja vähennyskelpoisuudesta löytyy verohallinnon ohjeesta.

Merkittävimmät rajoitukset ovat, että kotitalousvähennystä ei saa:

  • Matkakuluista, matka-aikaan kohdistuva osuus laskusta ja kuluista on aina eriteltävä laskulle kotitalousvähennettävästä osasta erikseen. Verottaja vertailee laskun loppusumman ja kotitalousvähennettävän osuuden välistä suhdetta. Vain kotona tehty työ on kotitalousvähennyskelpoista.
  • Palvelusetelin omavastuusta, jos saman palvelun maksajana on julkinen toimija osaksikin, ei omavastuuosuus ole kotitalousvähennyskelpoista. Tämä ei toki estä myymästä asiakkaalle kotitalousvähennyskelpoista kotifysioterapiaa, kunhan se tapahtuu julkisesta palvelusta erillisenä.
  • Työnantajan antamasta kohdennetusta maksuvälineestä, jos siis palvelu maksetaan osaksikin työnantajalta saadulla kohdennetulla maksuvälineellä (ePassi, Smartum ym.), ei palvelu ole kotitalousvähennyskelpoista.

Palvelua antavan henkilön on oltava aina laillistettu fysioterapeutti tai laillistettu toimintaterapeutti. Palvelun on oltava fysioterapiaa tai toimintaterapiaa. Laillistettu fysio- tai toimintaterapeutti vastaa palvelusta itse. Lääkärin tai muun henkilön lähetettä ei tarvita.

  • Opiskelijan antama työ ei oikeuta kotitalousvähennykseen.

Usein kysyttyjä kysymyksiä


Kysymys: Voiko hoivakodissa annettava palvelu olla kotitalousvähennettävää?

Vastaus: Sillä edellytyksellä kyllä, että hoidettava asiakas asuu itse siinä osoitteessa jossa palvelu annetaan. Palvelu on siis annettava henkilön kodissa tai vapaa-ajan asunnossa. Koti voi sijaita myös hoivakodissa. Lisäedellytyksenä on, että fysio- tai toimintaterapiaa ei makseta osaksikaan palvelusetelillä tai hyvinvointialueen ostopalveluna, tai työsuhde-etusetelillä.

Kysymys: Voiko kotikäynnin hinta olla eri kuin vastaanottokäynnin hinta?

Vastaus: Kyllä voi olla. Kotikäynti on usein itsenäisempää ja vaativampaa kuin työtä kuin vastaanotolla tehtävä työ. Myös asiakkaiden edellyttämä hoito voi olla vaativampaa. Tämä voi heijastua palvelun hintaan. Kodin ulkopuolella tehtäviä kirjauksia tai matka-aikaa ei voi kuitenkaan upottaa kotikäynnin hintaan, vaan ne on eriteltävä laskulle erikseen, samoin kuin mahdolliset tarvikkeet tai asiakkaalta laskutettavat matkakorvauskulut.

Kysymys: Voidaanko fysio- ja toimintaterapia suorittaa kodin ulkopuolella, mutta kuitenkin siten että palvelulla on kiinteä yhteys kotiin?

Vastaus: Mahdollisesti kyllä. Verohallinnon ohjeen mukaan:

Kaupassa käynti, asiointi ja lemmikin ulkoiluttaminen oikeuttavat kotitalousvähennykseen vain, jos työ on osa muuta, laajempaa kotitalous-, hoiva- tai hoitotyötä. Tällaisessa tapauksessa vähennyksen voi saada, vaikka nämä työt eivät sananmukaisesti tapahdukaan verovelvollisen käyttämässä asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa. Vähennyksen edellytyksenä on, että työn tekee sama edellä mainittua, laajempaa kotitalous-, hoiva- tai hoitotyötä, tekevä henkilö.

Jos osana fysio- tai toimintaterapiaa kuntoutetaan asiakkaan kykyä suoriutua esimerkiksi kotieläimen ulkoiluttamisesta, kaupassa käynnistä tai muusta asioinnista, voi periaatteessa fysio- ja toimintaterapian kotitalousvähennyksen ulottaminen myös tällaiseen työhön olla verohallinnon ohjeen mukaan mahdollista. Varmuutta tästä ei valitettavasti ole. Ihannetilanteessa asiakas on siis tietoinen siitä taloudellisesta riskistä, jos vähennystä ei näiltä osin saadakaan. Terapeutin tehtävä ei kuitenkaan ole veroasioissa neuvominen, ja vastuu kotitalousvähennyksen toteuttamisesta on asiakkaala.

Kysymys: Voiko palveluntuottaja tehdä veroilmoituksen asiakkaan puolesta?

Vastaus: Kyllä voi. Verohallinto on avannut rajapinnan, jota kautta ilmoituksen kotitalousvähennyksestä voi tehdä myös palveluntuottaja. Asiakkaan vastuulle jää kuitenkin edelleen uuden mahdollisen verokortin hankinta, jos asiakas haluaa hyödyn kotitalousvähennyksestä heti.

Kysymys: Voinko vähentää lapselleni ostamani fysio- ja toimintaterapian verotuksessa kotitalousvähennyksenä?

Vastaus: Kyllä voit, mutta vain sillä ehdolla, että hoidettava asuu samassa taloudessa kanssasi. Jos hoidettava asuu muualla, ei maksu ole kotitalousvähennyskelpoista.

Poikkeuksena tähän on ylenevässä polvessa asuvalle ostettu palvelu. Omalle vanhemmalleen tai isovanhemmalleen ostetun fysio- ja toimintaterapian saa vähentää, jos palvelu toteutetaan vanhemman tai isovanhemman kotona tai vapaa-ajan asunnossa.