joulukuu 18, 2018 |

Hanna-Kaisa Järvi Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n toiminnanjohtajaksi

Hanna-Kaisa Järvi, HTM,  on nimitetty 15.1.2019 alkaen Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n toiminnanjohtajaksi. Järvi siirtyy tehtävään Hyvinvointiala HALI ry:n yhteiskuntasuhdejohtajan tehtävästä.  Hän on aiemmin työurallaan toiminut pitkään erilaisissa vaikuttamistehtävissä. Ennen nykyistä tehtäväänsä Järvi toimi HALIn edeltäjän Terveyspalvelualan Liiton toimitusjohtajana.

– Koko suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä on haasteiden ja suurten mullistusten edessä. Toivon, että pystyn parhaalla mahdollisella tavalla edesauttamaan kuntoutusalalla toimivien yritysten ja yrittäjien toimintaedellytyksiä muuttuvassa ympäristössä. Oikea-aikaisen edunvalvonnan ja verkostojen rooli korostuu yhä enemmän, Järvi sanoo.

Hanna-Kaisa Järvi tulee johtamaan Kuntoutusyrittäjien toimintaa ja edunvalvontaa. Yhdistyksellä on yli 700 jäsentä ympäri Suomea.

– Pidän tärkeänä, että sote-uudistuksessa mahdollistetaan sote-alan yrittäjyys ja varmistetaan palvelujen saatavuus. On kuitenkin muistettava, että samat edellytykset on turvattava, tulee sote-uudistus tai ei, Järvi toteaa.

Nykyinen toiminnanjohtaja Leila Salonen siirtyy kevään aikana eläkkeelle. Hän pitää Hanna-Kaisa Järven nimitystä onnistuneena ratkaisuna.

– Edessä on jännittävä sotevuosi haasteineen. Kuntoutusyritysten rooli on ratkaiseva kansalaisten lähipalvelujen turvaamisessa. Saamme Hanna-Kaisa Järvestä kokeneen osaajan yhdistyksemme johtoon. Vahvat verkostot, kyky vaikuttaa ja alan tuntemus olivat oleellisia valintakriteereitä, Salonen sanoo.

Lisätietoja: Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:
Mikko Utecht, puheenjohtaja, puh. 046 810 2070, mikko.utecht@kuntoutusyrittajat.fi
Leila Salonen, toiminnanjohtaja, puh. 040 749 8706, leila.salonen@kuntoutusyrittajat.fi

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry on edunvalvontajärjestö, johon kuuluu 700 kuntoutuspalveluja tuottavaa yritystä. Näillä yrityksillä on 900 toimipistettä eri puolilla Suomea. Jäsenistömme koostuu fysio-, psyko-, puhe-, ravitsemus- ja toimintaterapiayrittäjistä ja -yrityksistä. Valtaosa yrityksistä on pieniä, 1 – 3 hengen yrityksiä, jotka tarjoavat lähipalveluja kotikuntansa asukkaille, työllistävät ja maksavat veronsa Suomeen. Toimialan yritykset ovat jo vuosikymmenien ajan tuottaneet lähipalveluna mm. vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja.