2 marraskuun, 2023 |

Kanta-informointi uudistuu 1.1.2024 alkaen

Kanta-informointi uudistuu – voit käyttää uuteen informointiin Kanta.fi -materiaaleja

1.1.2024 voimaan tuleva uusi asiakastietolaki edellyttää, että potilaita (ja vastaavasti myös sosiaalihuollon asiakkaita) on informoitava uudestaan heidän oikeuksistaan ja siitä, mitä heidän Kanta-palveluihin tallennetuille tiedoille tapahtuu. Uuden informoinnin mukaista materiaalia ei ole kuitenkaan vielä saatavilla, mutta se tulee loppuvuoden aikana Kanta.fi sivuille.

Kanta-informointi on tietosuoja-asetuksen informoinnista erillinen tapahtuma. Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröityä on tietojen keräämisvaiheessa informoitava tämän oikeuksista ja siitä mihin hänen tietojaan käytetään. Käytännössä tämä tarkoittaa useimmissa kuntoutusyrityksissä sitä, että asiakkaalle annetaan esimerkiksi ajanvarausvaiheessa tai tapaamisen alussa ainakin mahdollisuus tutustua kuntoutusyrityksen yrityksen tietosuojaselosteeseen.

Kanta-informointi on läheistä sukua yrityksen tietosuojaselosteelle sillä erotuksella, että Kanta-informointi perustuu suoraan kansalliseen lakiin ja sen laiminlyöminen on kielletty jopa sakon uhalla. Kanta-informointi on myös hyvin pitkälle automatisoitu menettely.

Potilastietojärjestelmä huomauttaa Kanta-informoinnin puuttumisesta heti, kun uusi laki astuu voimaan – tällöin asiakkaalle tulee kertoa vuodenvaihteen lakimuutoksista

Se, miten uusi Kanta-informointi lopulta yrityksessä tehdään, on yrityksen itsensä päätettävissä. Kanta-tietojen käytöstä voi kertoa asiakkaalle suullisesti asiakkaan ymmärtämällä tavalla, tai asiakkaalle voi antaa Kanta-informoinnista kertovaa materiaalia.

Kanta-informointimateriaaliin pääsee käsiksi Kanta.fi -verkkosivujen erityiseltä materiaalisivulta (esitteet) sekä myös Kanta.fi informointisivulta.

Potilas on saattanut tehdä itselleen uuden Kanta-informoinnin jo ennen vastaanotolle saapumista. Kanta-informoinnin vastaanottaminen on edellytyksenä esimerkiksi Omakanta-palvelun käytölle.

Nyt käytössä on Kanta-informointi 1.1 – vuodenvaihteessa asiakkaalle tulee antaa Kanta-informointi 2.0

Potilastietojärjestelmä vertaa automaattisesti potilaalle annettua Kanta-informointia ja huomauttaa tarvittaessa hoitohenkilökunnalle, että nyt potilaan informointi on vanhentunut, ja että potilaalle on annettava uusi informointi.

Näin tulee tapahtumaan 1.1.2024 alkaen, kun käyttöön tulee uusin version 2.0 Kanta-informointi. Nykyisin käytössä olevan version 1.1 Kanta-informoinnin voi lukea esimerkiksi tästä. Uutta Kanta-informointi 2.0:aa ei ole vielä tätä kirjoitettaessa käytettävissä, mutta se tullaan julkaisemaan Kanta.fi -verkkosivuilla samassa paikassa kuin missä nykyinenkin informointi on julkaistu.

Kanta-informoinnin tekeminen on edellytys sille, että tietoja voidaan Kanta-palveluista luovuttaa eteenpäin. Mikäli informointia ei ole annettu, ei tietoja voida luovuttaa myöskään muille terveydenhuollon toimijoille. Tiedot tallennetaan Kantaan, mutta informointirastin puuttuessa tiedot eivät liiku kannasta eteenpäin. Informointi on lain mukaan annettava heti, kun potilas otetaan vastaan. Vastaavasti potilas voi informoida itse itsensä myös avaamalla vuodenvaihteen jälkeen yksinkertaisesti Omakanta-palvelun.

Kannattaa myös huomata, että tietojen luovutuslupa on Kanta-informoinnista erillinen asia. Kanta-informointi on tietojen Kanta-luovutusten perusedellytys, mutta informoinnin lisäksi asiakkaan on annettava myös erillinen suostumuksensa tietojen luovuttamiseen Kanta-arkistosta eteenpäin. Ellei asiakas anna tätä suostumusta, on asiakkaan tietojen jatkokäyttö mahdollista vain hyvin suppeasti.

Vuodenvaihteen muutokset

Vuodenvaihteen lakimuutoksista voi lukea lisää esimerkiksi tältä sivulta. Muuttuvia asioita ovat ainakin:

  • Kanta-luovutuslupia voidaan vuodenvaihteen jälkeen hyödyntää myös muilla tavoilla tehdyissä tietojen luovutuksissa. Kanta-luovutusluvan perusteella potilastietoja voidaan siis 2024 alkaen luovuttaa myös esimerkiksi suojatulla sähköpostilla toiselle terveydenhuollon toimijalle.
  • Asiakas voi asettaa uuden laajan tietojen luovutuskiellon, joka estää kaikkien asiakastietojen (sekä uusien että vanhojen) tietojen luovuttamisen Kanta-arkiston avulla. Aiemmin asiakas on voinut tehdä esimerkiksi palvelutapahtumakohtaisia luovutuskieltoja.
  • Toimintansa päättäneiden yksityisten toimijoiden tiedot luovutetaan 1.1.2024 alkaen hyvinvointialueelle tai Helsingin kaupungille, tai näiden puolesta toimivalle Kansaneläkelaitokselle.
  • Sosiaalihuollon asiakastiedot tulevat osaksi Kantaa vaiheittain syksyllä 2024 ja 2026 alkaen.

Kuntoutusyrittäjien suunnitelmissa on järjestää vuodenvaihteen lakimuutoksista myös asiakastietolakia koskeva jäsenwebinaari. Jäsenwebinaarista tiedotetaan myöhemmin lisää.