9 tammikuun, 2024 |

Kanta-verkkokoulut ovat päivittyneet

Kanta-verkkokoulut ovat päivittyneet

Kanta-palveluiden ylläpitämät verkkokoulut ovat päivittyneet vuodenvaihteessa vastaamaan uutta voimaan tullutta lainsäädäntöä. Kanta-verkkokoulut ovat yrittäjälle ja henkilöstölle maksuton tapa kouluttautua potilastietojen käsittelyn suhteen. Verkkokoulujen suorittamisesta saa myös todistuksen.

Verkkokouluun pääsee rekisteröitymään ja kirjautumaan tästä linkistä.

Kuntoutusyrittäjät suosittelee tutustumaan ja suorittamaan maksuttomia Kanta-verkkokouluja, sillä ne ovat hyviä tietolähteitä asiakastietolainsäädäntöön ja muutenkin potilasasiakirjoihin liittyen.

Päivittyneet verkkokoulut koskevat seuraavia aiheita

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen luovuttaminen

Osio: Tietojen luovuttamisen yleiset periaatteet

 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä 703/2023 (asiakastietolaki)
 • Tietojen luovuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollon välillä mahdollistuu Kannan avulla 1.1.2026.
 • Tarkennettu tietoa Kanta-informoinnista ja päivitetty suomenkielinen tallenne ”Näin annat Kanta-informoinnin 1.1.2024 alkaen”
 • Edunvalvonnassa oleva henkilö voi antaa Suomi.fi-valtuutuksen toiselle henkilölle asioida hänen puolestaan esimerkiksi OmaKannassa.
 • Kantaan tallennettua luovutuslupaa voidaan hyödyntää, kun tietoja luovutetaan Kannan kautta kulkevaa tietoa tai muulla tavalla tapahtuvassa tietojen luovuttamisessa.

Osio: Terveydenhuollon potilastietojen luovuttaminen

 • 1.1.2024 alkaen myös sosiaalihuollossa syntyneitä potilastietoja voidaan arkistoida Potilastiedon arkistoon.
 • Luovutuslupaa voidaan hyödyntää 2.1.2024 alkaen myös muulloin kuin Potilastiedon arkiston kautta tietoa luovutettaessa, esimerkiksi paperilla tietoja luovutettaessa. Potilastiedon arkiston ulkopuolisten tietojen luovuttaminen luovutusluvalla edellyttää luovutusluvan päivittämistä. Jos asiakas ei päivitä luovutuslupaa, se toimii edelleen Potilastiedon arkiston kautta luovutettaessa.
 • Potilastietojen luovutuskiellon voi kohdistaa kerralla kaikkiin potilastietoihin.
 • Potilastietojen luovutuskiellon voi kohdistaa yksityisen työterveyshuollon rekisteriin.
 • Lisätty tietoa terveydenhuollon todistusten ja lausuntojen luovuttamisesta Kannan kautta terveydenhuollon ulkopuolelle.

Osio: Sosiaalihuollon asiakastietojen luovuttaminen

 • Sosiaalihuollon palvelunantajalla on tarvittaessa laaja tiedonsaantioikeus välttämättömiin sosiaalihuollon asiakastietoihin palvelun järjestämiseksi ja toteuttamiseksi.

Julkisen sosiaalihuollon viranomaisilla on tarvittaessa työtehtäviinsä liittyen myös sosiaalihuollon viranomaisen tiedonsaantioikeus laajan tiedonsaantioikeuden lisäksi

Sosiaalihuollon arkiston toimintatavat -verkkokoulua on myös päivitetty

Osa kuntoutusyrittäjien jäsenistä tuottaa myös sosiaalihuollon palveluita. Julkiselle terveydenhuollolle sosiaalihuollon palveluiden tuottavien palveluntuottajien tulee liittyä Kantaan 1.9.2024 mennessä, joskin liittymisen määräaikaa ollaan tällä hetkellä esittämässä myöhennettäväksi lakimuutoksella. Lakimuutos velvoittaisi sosiaalihuollon Kanta-liittymiseen vasta 1.3.2025.

Sosiaalihuollon arkiston verkkokoulun muutokset

Verkkokouluun on päivitetty Lisätietoa aiheesta -osio ja lisätty esimerkkejä muun muassa yhteisestä asiasta sekä palvelunantajista, palvelunjärjestäjistä että palveluntoteuttajista.

Muutokset osioittain:

 • Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto -osioon on lisätty tietoa sosiaalihuollon palvelunantajien tiedonsaantioikeudesta ja laajasta tiedonsaantioikeudesta.
 • Sosiaalihuollon asiakastiedot OmaKannassa -osioon lisätty tieto siitä, että myös edunvalvonnassa oleva henkilö voi antaa Suomi.fi-valtuutuksen toiselle henkilölle asioida hänen puolestaan OmaKannassa.