kesäkuu 8, 2021 |

Kela jatkaa koronatilanteesta aiheutuvien ylimääräisten kustannusten korvaamista 1.7.-30.9.2021

Kela on antanut 24.5.2021 tiedotteen koronaviruksesta aiheutuvien suojainten ja erityisjärjestelyjen korvaamisesta. Vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa suojainkorvausten määrät jatkuvat ennallaan: 3 euroa asiakas/terapiakäynti kun kyseessä on yksilö- ja ryhmäterapia ja kuntoutusmuotona on fysioterapia, toimintaterapia, allasterapia, ratsastusterapia, puheterapia, musiikkiterapia, kuvataideterapia tai neuropsykologinen kuntoutus.

Musiikkiterapiassa korvataan arvonlisäverovelvolliselle palveluntuottajalle ylimääräisten korvausten osalta myös niihin liittyvä arvonlisävero. Arvonlisävero ei sisälly tiedotteessa ilmoitettuihin korvausmääriin, joten palveluntuottaja voi lisätä sen näissä tilanteissa laskuttajan toimesta.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen psykoterapiassa korvaus on 2 euroa asiakas/terapiakäynti.

Kelan tiedotteessa on huomioitu myös monia muita kuntoutusmuotoja ja otettu korvattavien piiriin. Tiedotteen lopussa on ohjeet ylimääräisten kustannusten laskuttamiseksi Kelalta.

Ylimääräisten kustannusten korvaus ei ulotu kuitenkaan kelan kuntoutuspsykoterapiaan, sillä sen korvauksista säädetään valtioneuvoston asetuksella, joka ei ole Kelan päätettävissä.