heinäkuu 10, 2020 |

Kela korvaa kuntoutuksen palveluntuottajille koronatilanteesta aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia 1.6.2020 alkaen

Kelan tiedote 9.7.2020: Kela korvaa järjestämiensä kuntoutusten palveluntuottajille koronatilanteesta aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia

Päivitetty 13.7.2020: Katso Kelalle esitetty kysymys ja vastaus korvausten laskuttamisesta 13.7.2020. Jo laskutettujen terapioiden osalta korvaukset voi laskuttaa Kelalta erillisinä laskuina.

Kela korvaa oheisesta tiedotteesta ilmenevällä tavalla palveluntuottajille kuntoutuksesta aiheutuneita ylimääräisiä kustannuksia. Korvaukset kohdistuvat kasvokkain tapahtuvan kuntoutuksen lisäkustannuksiin. Kustannukset voi laskuttaa 1.6.2020 tai sen jälkeen kasvokkain annetusta kuntoutuksesta ja on voimassa tämän hetken tiedolla 30.9.2020 asti.

Kustannukset ja niiden laskutustapa ilmenevät Kelan tiedotteesta. Kelan avoterapiasta maksamat ylimääräiset kustannukset ovat esimerkikiksi 3 euroa per kuntoutuskerta fysio-, toiminta-, allas-, ratsastus-, puhe-, musiikki- ja kuvataideterapiasta sekä neuropsykologisesta kuntoutuksesta. Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen psykoterapiasta maksettava korvaus on 2 euroa. Lisäksi Kela maksaa kuntoutuksen järjestelyistä kuntoutujakohtaisen kertakorvauksen, joka laskutetaan syyskuussa.

Korvauksia ei näillä tiedoilla makseta etäkuntoutuksesta, eikä ennen 1.6.2020 toteutetuista kasvokkain tapahtuneista kuntoutuksista. Kela ilmoittaa tiedotteessa jatkavansa ylimääräisten kustannusten korvaamisen jatkamista myös 30.9.2020 jälkeen, mikäli sille on tarvetta.

Tarkista korvausten tarkka määrä ja laskutustapa Kelan tiedotteesta.