marraskuu 19, 2021 |

Kela-kuntoutus ja SV-korvaukset ennalleen

Kela-kuntoutus jatkuu, siirtoa hyvinvointialueille arvioidaan aikaisintaan 2025

Monikanavarahoituksen purkamista valmistelevan parlamentaarisen työryhmän mietintö on valmistunut. Työryhmä esitti vain vähän muutoksia. Kelan järjestämään kuntoutukseen ei tule toistaiseksi muutosta. Muutoksia arvioidaan uudelleen kun hyvinvointialueiden toiminta on vakiintunut. Kelan järjestämän kuntoutuksen osalta uudelleenarviointi tapahtuu aikaisintaan 2025. SV-korvausten osalta päiväämäärä ei ole kirjattu, mutta uudelleenarviointi edellyttää hyvinvointialueiden toiminnan vakiintumista.

Kelan kuntoutusta kehitetään kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotusten mukaisesti

Työryhmä päätti, että kuntoutusta kehitetään Kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotusten mukaisesti. Kela järjestää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja korvaa kuntoutuspsykoterapiaa, kunnes monikanavaisen rahoitusjärjestelmän uudistamisesta, kuntoutuksen muutoksenhakujärjestelmästä ja kuntoutuspalvelujen asiakasmaksuista on päätetty.

Kelan kuntoutusta siis uudistetana joka tapauksessa laajasti, ennen kuin sen siirtoa hyvinvointialueiden harteille edes selvitetään enempää. Erityisesti työryhmä korosti, että järjestämisvastuun siirtoon liittyvät kysymykset tulee olla selvitetty. Parlamentaarinen työryhmä korosti sitä, että hyvinvointialueiden tulee pystyä järjestämään riittävässä laajuudessa vastuullaan olevat lääkinnällistä kuntoutusta ja psykoterapiaa koskevat palvelut. Nykyiset kuntien vastuulla olevat lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut kun siirtyvät hyvinvointialueille ensin.

Työryhmän näkemys siis oli, että siltä osin kuin kuntoutuspalvelut ovat tällä hetkellä toimivia, kuten Kelan kuntoutuspalvelut ovat verrattuna kunnallisiin kuntoutuspalveluihin, ei siirtoa ole syytä kiirehtiä.

Kelan kuntoutuksen järjestämisen siirtoa hyvinvointialueille on pilotoitava ennen päätöksiä

Kuntoutuksen järjestämisvastuiden siirtoa hyvinvointialueille voidaan työryhmän päätöksen mukaan kokeilla piloteilla. Kokeilut suoritetaan aikaisintaan hyvinvointialueiden toiminnan vakiinnuttua. Samalla voidaan arvioida uudelleen myös rahoitusvastuun siirtoa. Varsinaista kuntoutusvastuun siirtoa arvioidaan aikaisintaan vuonna 2025.

Työryhmä käsitteli sv-korvauksia ja myös matka- ja lääkekorvauksia

Yksityisen sairaanhoidon hoito- ja tutkimuskorvausjärjestelmää ja sen rahoitusta voidaan tarvittaessa uudistaa myöhemmin, kun hyvinvointialueet ovat saaneet toimintansa käyntiin. Käytännösäs esimerkiksi sv-korvattavaan fysioterapiaan ei siis ole tulossa muutoksia lähivuosina.

Lääkekorvausjärjestelmän uudistamisen lisäksi työryhmä pohti myös ensihoidon matkojen rahoitusvastuun siirtoa hyvinvointialueille. Ensihoidon matkojen rahoitusvastuun siirtämiselle työryhmä näytti vihreäää valoa. Muiden matkakorvausten osalta siirto tapahtuisi aikaisintaan hyvinvointialueiden toiminnan vakiinnuttua.

Työryhmän koko mietinnön voi lukea tästä linkistä.