lokakuu 24, 2018 |

Kela vastaa terapialiitoille: Hankintaoikaisulle ei ole perusteita

Terapialiitot vaativat Kelalta maanantaisessa kannanotossaan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutuksen hankintaoikaisua. Kelan näkemyksen mukaan sille ei ole perusteita.

 

Kela haluaa muistuttaa, että asiakkaiden oikeus terapiaan jatkuu. Kaikkiin niihin asiakkaisiin, joiden terapeutti vaihtuu vuodenvaihteessa, otetaan yhteyttä.

 

Hankintaoikaisulle ei Kelan mukaan ole perusteita, koska hankintapäätöksessä ei ole tapahtunut virhettä. Hankintaoikaisulla ei voi muuttaa tarjouspyynnössä asetettuja valintaperusteita. Hankintaoikaisun peruste ei myöskään ole se, että kaikki tarjoajat eivät tule tarjouskilpailussa valituksi.

 

Aiemmin Kela on kertonut avaavansa täydentävän hankinnan lasten ja nuorten fysio- ja toimintaterapian kilpailutukselle. Täydentävää hankintaa varten käynnistetään markkinavuoropuhelu, johon osallistuvat muun muassa asiakkaiden edustajia, terapeuttien liittoja, palveluntarjoajia ja hoitavia tahoja.

 

Lisäksi Kelassa on alkanut hankintojen selvitystyö, jossa tarkastellaan laajemmin Kelan hankintojen toteutumista, kilpailutusmenettelyjen kehittämistarpeita ja mahdollisia lainsäädännön muutostarpeita.

 

Parhaiden käytäntöjen löytämiseksi selvityksessä kuullaan laajasti asiakkaita, palveluntuottajia, järjestöjä, ministeriöitä, kilpailu- ja kuluttajavirastoa, suuria hankintayksiköitä, kuten kuntia, Hanselia, tutkijoita ja hankinnan asiantuntijoita.  Selvitys valmistuu maaliskuun 2019 alkuun mennessä.

 

Kuntoutushankinnoissa suunnitteilla on myös terapialiittojen esiin nostama rekisteröitymismenettely. Sen käyttöönotto vaatii kuitenkin lainmuutoksen.

 

Kaikkiaan käynnissä on 125 terapiapalveluiden tarjouskilpailua, joista on jätetty 5 310 tarjousta.

 

Kelan hankintojen tavoitteena on varmistaa, että Kelan hankinnat ovat kokonaisedullisia, vastaavat mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeita sekä tuottavat korkealaatuisia ja vaikuttavia palveluita.

 

Hankintapäällikkö Hannamaija Haiminen, Kela

 

**