tammikuu 21, 2020 |

Kelan fysioterapian uusintakilpailutukset päättyneet – toimintaterapiallekaan ei valituslupaa

Kela on tehnyt päätökset Etelä- ja Itä-Suomen vakuutuspiirien vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen fysio- ja allasterapian uusintahankinnoista 17.1.2020. Toimintaterapiahankinnat odottavat vielä markkinavuoropuhelua, ja ne uusitaan vasta sen jälkeen. Uutena tietona Kela kertoi, että korkein hallinto-oikeus on hylännyt Kelan valitukset markkinaoikeuden kumoamista terapiahankinnoista. Hylky perustui siihen, ettei KHO antanut Kelalle valituslupaa asiassa. Korkein hallinto-oikeus ei siten nähnyt tarpeelliseksi muuttaa joulun alla 2019 asettamaansa linjaa.

Nyt uusitut ja uusittavat sopimukset eivät vaikuta muiden kuin Eteläisen ja Itäisen vakuutuspiirin hankintasopimuksiin. Kelan palveluntuottajille jää siten nyt kolmea eri sopimusmallia, joilla hoidetaan Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaita: lasten ja nuorten terapiasopimukset, vanhat 80/20 terapiasopimukset sekä uudet 50/50 terapiasopimukset. Kolmen eri sopimuksen malli johtuu siitä, että Kela on ajan oloon joutunut tekemään korjauksia tekemiinsä hankintoihin, joko omaehtoisesti tai tuomioistuinten pakottamana. Hankintalaki joustaa nimittäin huonosti silloin, kun hankintoja joudutaan korjaamaan ja uusimaan. Rekisteröitymismenettelyllä olisi tällöin paremmat edellytykset tehdä pieniä tai suurempiakin korjausliikkeitä. Valitettavasti menettelyä joudutaan vielä jonkin aikaa odottamaan. Kaikki osapuolet lienevät kuitenkin samaa mieltä siitä, että rekisteröityminen tullaan suorittamaan nykyisen 50/50 hinta/laatu -mallia mukailemalla.

Kela ilmoittaa antavansa lähiaikoina uusia ohjeita siitä, miten mahdolliset palveluntuottajien vaihtamiset tulee toteuttaa. Monet asiakkaat joutuvat, jälleen kerran, vaihtamaan palveluntuottajaansa joko siitä syystä, että heidän valitsemansa palveluntuottaja ei saanut sopimusta lainkaan, tai siitä syystä että heidän palveluntuottajansa sai sopimuksen johonkin muuhun kuntaan kuin mikä on asiakkaan kotikunta.

Eteläisen ja Itäisten vakuutuspiirin hankintapäätöksissä sovellettiin ensi kertaa kuntakohtaista tarjousmallia, jossa tarjouksen läpimeno selvitettiin kuntakohtaisesti. Hankintapäätöksistä selviää, että korkeillakin vertailupisteillä saattoi jäädä jostain tietystä kunnasta ulos, mikäli yrityksellä ei ollut kyseisessä kunnassa toimipistettä. Toimipisteelliset paikalliset toimijat menestyivät tässä kilpailutusmenettelyssä monesti parhaiten. Erityisen pahasti tämä menettely on Kuntoutusyrittäjiin tulleiden yhteydenottojen perusteella purrut sellaisiin toimijoihin, jotka sijaitsevat kuntien raja-alueilla, ja palvelivat yhdestä toimipisteestään kahteen eri kuntaan. Kelan kilpailutuksessa menestystä tuli tällä erää monesti vain siihen kuntaa, jossa toimipiste sijaitsi.

Sopimukseen perustuvien kuntien laajentaminen sopimuskauden aikana on mahdollista, mutta nähtäväksi jää, hyödyntääkö Kela tätä mahdollisuutta myöhemmin. Samoin asiakkaiden matkustaminen naapurikuntaan palveluiden perässä on myös mahdollista, mutta se jälleen kerran edellyttää Kelan suostumusta asialle.

Syntynyt järjestely, jossa palveluntuotanto perustuu kolmeen eri sopimukseen, kuntarajoihin ja laissa säätelemättömään valinnanvapauteen on todennäköisesti Kelalle työläs ja hankala hallittava. Kelaakin vaikeampaa se on palveluntuottajille, ja luultavasti suorastaan mahdottoman tuntuista palveluita käyttäville kansalaisille, joiden tulisi osata valita itselleen palveluntuottaja, kaikista mieluiten yleensä se vanha tuttu.

Syntyneen byrokratian tarkoituksena on ollut palveluiden kilpailuttaminen ja verovarojen tehokas käyttäminen. Kela on tehnyt tämän arvatenkin valtion taholta tulevien säästöpaineiden alla, säilyttääkseen oman paikkansa terveyspalveluiden ostajana. Voidaan kuitenkin perustellusti kysyä, paljonko terveyspalveluiden tehokkuuden alttarille on lopulta uhrattu, ja paljonko syntyneeseen uuteen byrokratiaan on kulutettu rahaa, aikaa ja vaivaa. Aika näyttää, miten viimeisin kilpailutusmalli kestää. Monen palveluntuottajan nimen edessä oli tällä kertaa rasti, mutta kaikki tarjoukseen nimeämänsä kunnat sai läpi vain pieni osa palveluntuottajista. Laihakin saalis on tosin yleensä tyhjää parempi.