1 huhtikuun, 2022 |

Kelan kilpailutuswebinaari 20.4.2022 klo 9.-10.30: kysymykset ja vastaukset

Kela julkaisi kilpailutuksessa esitettyihin kysymyksiin vastaukset

Kuntoutusyrittäjät käy webinaarissa 20.4.2022 klo 9.-10.30 Kelan tiedotteet ja vastaukset valikoiduin osin lävitse. Webinaarialustana toimii YouTube ja kouluttajana Juhani Saarinen.

Kilpailutuswebinaariin ilmoittautuminen tästä linkistä. Ilmoittautumisessa voi esittää myös kysymyksiä Kelan vastauksista. Tallenne webinaarista tulee myös jäsenwebinaarisivuille katsottavaksi jälkikäteen.

Kysymyksiä on Kelalle tullut paljon. Osaan kysymyksistä Kela on vastannut vain viittaamalla aiempiin tiedotteisiinsa. Kelan antamat tiedotteet, kysymykset ja vastaukset ovat pakollista luettavaa kaikille tarjousta tekeville, sillä ne ovat osa tarjouspyyntöä. Jokaisesta erillisestä kilpailutuksesta on omat vastauksensa ja tarjouksensa, mutta Kela on pyrkinyt koordinoimaan vastausten sisältöä yhdenmukaiseksi eri kilpailutusten välillä. Tämän vuoksi webinaarissa ei voida käydä kaikkia kilpailutuksia lävitse, eivätkä läpi käydyt kilpailutusvastaukset välttämättä ole riittäviä suhteessa juuri omaan tarjouspyyntöön.