maaliskuu 19, 2020 |

Kelan päätös keskeyttää kuntoutustoiminta järkyttää asiakkaita

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry on ihmeissään Kelan linjauksista keskeyttää läsnä tapahtuva kuntoutustoiminta ja sallia vain etäkuntoutus. Tiedotteen (17.3.2020) mukaan uusia, kasvokkain tapahtuvia läsnäkuntoutuspalveluja ei aloiteta ja jo käynnissä olevat läsnäkuntoutuspalvelut keskeytetään. Kuntoutusyrittäjien toiminnanjohtaja Hanna-Kaisa Järvi kertoo, että yhdistys on kirjelmöinyt välittömästi Kelalle ja pyytää pikaisia vastauksia Kelan toiminnasta.

        Ensinnäkin ”ohje” on voimassa 31.5.2020 saakka, tuntuu todella kohtuuttoman pitkältä ajalta ennen kaikkea kuntoutujien kannalta. Toiseksi Kelan terapioiden palvelukuvauksen mukaan palveluntuottajan vastuulla on varmistaa etäkuntoutuksen sopivuus kuntoutujalle. Onko Kela valmis mahdollistamaan vähintäänkin etäkuntoutuskokeilut kaikille palveluntuottajille, vai onko palvelukuvauksen edellytys edelleen sitova, Järvi kysyy. 

Lakimies Juhani Saarinen ei pidä Kelan ratkaisua näillä tiedoilla lain mukaisena.

        Mihin asetukseen tai lakipykälään asianomainen tiedote ja kuntoutustoiminnan keskeyttäminen perustuu? Se ei käy ilmi Kelan tai valtioneuvoston valmiuslakia koskevasta tiedotteesta. Näkemyksemme mukaan Kela ei tällä päätöksellä noudata kuntoutujien oikeutta asianmukaiseen ja tarpeenmukaiseen kuntoutukseen, sillä kaikkea kuntoutusta ei voida järjestää etänä. Kaikki kuntoutujat eivät myöskään kuulu THL:n määrittelemiin riskiryhmiin. Pyydämme Kelaa huomioimaan, että monella kuntoutujalla on kuntoutusta vaativa vamma, eikä taustalla sellaista perussairautta, joka estäisi terveydenhuollon ammattilaisen antamaa kuntoutusta, Saarinen kommentoi.

Kuntoutusyrittäjien hallituksen puheenjohtaja Anna Nurmi-Lehto on kaikkein eniten huolissaan kuntoutujista. Tällä päätöksellään Kela sivuuttaa kokonaan kuntoutujien toimintakyvyn turvaamisen.

        Kuntoutusala on ollut turbulenssissa jo muutenkin. Tämä päätös voi olla viimeinen isku jo muutenkin vaikeuksissa oleville yrittäjille. Ymmärtääkö Kela niiden kuntoutujien terapian keskeyttämisen seuraukset, jotka todella ovat heikoimmassa tilanteessa? Esimerkiksi lasten terapian keskeyttämisen seuraukset voivat olla elinikäiset ja tulevat kuormittamaan muuta terveydenhuoltoa jatkossa. Miten ihmeessä puretaan suma mikä nyt muodostuu? Se ei nykyisillä resursseilla ja lomautusten jälkeen ole enää mahdollista, Nurmi-Lehto sanoo.

Kuntoutusyrittäjät vetoaa Kelaan, että se antaa harkintavallan ja vastuun ammattilaisille koska kaikki sote-alan ammattilaiset noudattavat täysin viranomaisohjeita, eivätkä hoida sairaana tai sairaita. Marinin hallitus linjasi, että päiväkodit voivat olla auki, samoin erityisen tuen oppilaat käyvät koulua. Kelan on oltava samassa linjassa ja antaa kuntoutusten jatkua ohjeistusten puitteissa.

Anna Nurmi-Lehto, puheenjohtaja, p. 044 548 9753                        

Hanna-Kaisa Järvi, toiminnanjohtaja, p. 040 754 7728                     

Juhani Saarinen, lakimies, p. 040 723 8928