13 syyskuun, 2021 |

Kelan pitää antaa järjestää ja myöntää psykoterapiaa myös jatkossa

Kelan pitää antaa järjestää ja myöntää psykoterapiaa myös jatkossa

 

Soten monikanavarahoituksen purkamista selvittänyt raportti on käynyt lausuntokierroksella. Seuraavaksi parlamentaarinen työryhmä arvioi asiaa. Sote-uudistus asettaa painetta purkaa nykyisen soten eri kanavista tulevaa rahoitusta. Yksi kanava, joka halutaan purkaa on Kelan rahoitus. Tällä hetkellä Kela on kanava mm. kuntoutuspsykoterapiaan. Tästä syystä on ajankohtaista puolustaa psykoterapian järjestämisen ja korvaamisen säilyttämistä Kelan tehtävänä samassa laajuudessa, kun nyt jo on.

  • Kelan pitää jatkossakin järjestää kuntoutuspsykoterapiaa. Roolin siirto hyvinvointialueille romuttaisi kansalaisten subjektiivisen oikeuden kuntoutuspsykoterapiaan, vaatii Satu Grekin, Suomen Kuntoutusyrittäjien toiminnanjohtaja.

Jos soten rahoitusta virtaviivaistetaan, käy todennäköisesti niin, että nyt psykoterapiaan korvamerkitty raha muuttuu hyvinvointialueen korvamerkityksi yleiskatteelliseksi rahoitukseksi. Sen käyttötarkoituksen päättäisi hyvinvointialue. Uhka on, ettei raha kohdistu mielenterveysongelmiin.

Uhkana, että menetetään kansalaisille erikseen turvattu oikeus kuntoutuspsykoterapiaan

Kuntoutuspsykoterapia on vuonna 2010 nimenomaisesti haluttu turvata säädösmuutoksella kansalaisten subjektiiviseksi oikeudeksi. Muutos toteutettiin muuttamalla silloinen Kelan harkinnanvarainen kuntoutuspsykoterapian myöntämismahdollisuus lakisääteiseksi velvoitteeksi Kelalle.

Muutoksen perusteluissa nähtiin, että kansalaisten oikeus kuntouttavaan psykoterapiaan turvataan parhaiten antamalla tehtävä valtakunnalliselle toimijalle Kelalle.

Oikeus Kelan kuntoutuspsykoterapiaan syntyy nykyisin vasta, kun kuntoutettava on ollut mielenterveyden häiriön toteamisen jälkeen kotipaikkakuntansa järjestämässä asianmukaisessa hoidossa ensin vähintään kolme kuukautta.

  • Perusterveydenhuolto ei ole kuitenkaan suoriutunut mielenterveystehtävästään. Kuntoutuspsykoterapian käyttö kasvaa, ja sinne tullaan huonokuntoisina Satu Grekin jatkaa. Kuntoutuspsykoterapian tavoite on aina kuntouttaa, eli palauttaa työkyky. Kuntoutuspsykoterapian tavoite ei ole vain hoidollinen.

Ei ole näköpiirissä, että hyvinvointialueet olisivat aivan lähiaikoina valmiita nykytilaa, saati Kelaa parempaan mielenterveyspulmien hoitamiseen. Siksi Kelan pitää antaa jatkaa tehtäväänsä. Hyvinvointialueiden on saatava keskittyä muuhun soteen.

Lue lisää: Kuntoutusyrittäjien vetoomus Kelan kuntoutuspsykoterapian puolesta

Lue Kuntoutusyrittäjien lausunto monikanavarahoituksen purkuselvityksestä 310821