tammikuu 26, 2022 |

Kelan tarjouskilpailu keväällä 2022

Kela on julkaissut ennakkotietoa kevään 22 vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutuksista

Tiedote on julkaistu Kelan hankintoja käsittelevällä sivulla. Suora linkki tiedotteeseen (PDF) löytyy myös tästä.

Muutamia poimintoja Kelan tulevasta kilpailutuksesta:

 • Hankittavana 11 eri terapiamuotoa, allasterapia, fysioterapia, kuvataidepsykoterapia, musiikkiterapia, neuropsykologinen kuntoutus, psykoterapia, perheterapia, puheterapia, ratsastusterapia fysioterapeutin toteuttamana, ratsastusterapia toimintaterapeutin toteuttamana, toimintaterapia
 • Kilpailutukset tehdään viidessä eri vakuutuspiirissä, kuten aiemminkin
 • Hankintoja tehdään sekä suomen että ruotsin kielellä, alueesta riippuen yhteisesti tai erikseen
 • Sopimuskausi 1.12.2022 – 31.12.2024, optiovuodet 2025 ja 2026 (yksi hinnankorotus 3,2 %). Terapiat alkavat 1.1.2023.
 • Kilpailutuksen kriteerinä hinta 50 % ja laatu 50 %. Laadussa huomioidaan terapeuttien koulutukset, työkokemus ja tilojen laatu kuten esteettömyys
 • Hinta on sama kasvokkaiselle ja etäterapialle, tarjoukset annetaan kasvokkaisesta terapiasta
 • Rekrytoitavia terapeutteja voi tarjota
 • Tarjouksissa tarjotaan asiakaskapasiteettia kuntaryhmittäin (tarjouspyynnössä kartta kuntaryhmistä)
 • Palveluntuottajia hyväksytään vain palvelujen tarvitsema määrä (ei hankita siis yli tarpeen)
 • Tarjous tehdään Hanki-palvelussa kuten aiemminkin
 • Hankintasopimus on uudistettu, uutta sopimusta ei ole vielä julkaistu
 • Asiakas valitsee palveluntuottajansa ensisijaisesti niistä palveluntuottajista, jotka ovat tulleet hyväksytyksi siihen kuntaryhmään, jossa asiakkaan asuinkunta sijaitsee
 • Palvelukuvausta on päivitetty ja jaettu se kahteen osaan: yleinen ja palvelukohtainen osa
 • Kela on tehnyt myös muita muutoksia, lue koko tiedote

Kuntoutusyrittäjät järjestää jäsenwebinaarin Kelan kevään 22 vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutuksesta sen jälkeen, kun Kela on julkaissut tarjouspyynnön asiakirjoineen

Jäsenwebinaarista tullaan tiedottamaan jäseniä kun tarkempi ajankohta selviää. Webinaari pyritään järjestämään siten, että mahdollisille Kelalle esitettäville kysymyksille ja vastauksille on vielä aikaa.