marraskuu 22, 2021 |

Kilpailukieltosopimukset aina palkallisiksi 1.1.2022 alkaen

Työsopimuslain muutos muuttaa työsuhteen jälkeisen kilpaulukieltoajan aina palkalliseksi

Työsopimuslakiin tulee 1.1.2022 alkaen muutos, joka velvoittaa työnantajan maksamaan työntekijälle 40 tai 60 % tavanomaisesta palkasta, jos työsopimuksella tai sen liitteellä on sovittu työsuhteen jälkeisestä kilpailukiellosta. Lue diaesitys kilpailukieltoehdosta tästä linkistä.

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote aiheesta löytyy tästä linkistä.

Työnantajalla on 1.1.2022 alkaen mahdollisuus irtisanoa kilpailukieltoehto. Malliasiakirja löytyy tästä linkistä. Huomaa, että asiakirjaa voi käyttää ja irtisanomisen suorittaa vasta lain tultua voimaan 1.1.2022!