6 marraskuun, 2023 |

Kolme ehdokasta Kuntoutusyrittäjien uudeksi puheenjohtajaksi: tässä he ovat

Kuntoutusyrittäjät valitsee uuden puheenjohtajan vuosikokouksessaan, Kuntoutusyrittäjäpäivien yhteydessä Tampereella 9.11.2023, kun väistyvän puheenjohtaja Anna Nurmi-Lehdon kaudet hallituksen puheenjohtajana täyttyvät. Puheenjohtajan lisäksi valitaan kaksi hallituksen jäsentä ja kaksi varajäsentä erovuoroisten tilalle. Ehdokkaita puheenjohtajaksi on kolme: Terhi Enjala, Katja Koski ja Arto Lamberg. Heidät ja heidän ajatuksensa puheenjohtajuudesta esitellään tässä uutisessa aakkosjärjestyksessä.  

Image

Terhi Enjala, Keravan Lääkintävoimistelu Oy: 

“Kuntoutusyrittäjyyttä on minulla taustalla jo 28 vuotta. Ostin aikoinaan Keravalta jo olemassa olevan yrityksen, ja nyt minulla on kymmenkunta työntekijää. Fysioterapian lisäksi meiltä saa osteopatiaa, lymfa- ja jalkaterapiaa, psykofyysistä fysioterapiaa ja erilaisia terveystuotteita. Kaikkein haastavimpia vaivoja omaavien kuntoutujien auttaminen on minulle mielenkiinnon kohde ja sydämen asia. ”

”Yrittäjyyden ohella toimin Keravan kaupunginvaltuutettuna, Keravan kirkkovaltuutettuna sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuutettuna ja aluehallituksen jäsenenä. Keväällä olin Uudenmaan vaalipiirissä Kokoomuksen eduskuntavaaliehdokkaana, ja sieltä tarttui mukaan poliittisia verkostoja ja ajankohtaista tietoa politiikan ja terveydenhuollon rakenteista. Vaalikampanjani aikana minusta tuli monelle tuttu, kuntoutusyritysten etua ajava kasvo. Some ja mediasuhteet pysyvätkin minulla hyvin hallinnassa.

Pyrin Kuntoutusyrittäjien puheenjohtajaksi, koska toimiessani politiikassa olen havainnut, kuinka heikossa asemassa ja huonosti tunnettu kuntoutuksen kenttä on. Hyvinvointialueella puhutaan alinomaa lääkäreistä ja hoitajista, mutta kuntoutuksen osuutta ei tunnisteta. Hyvinvointialueiden tiimejä tulisi vahvistaa erikoistuneilla palveluostoilla, jotta voisimme tehokkaasti palvella myös vaativia potilaita. Kuntoutustietoisuutta tulisi lisätä päättäjissä ja kansassa, jotta ammattiryhmät, joita Kuntoutusyrittäjät edustaa, saisivat merkittävämpää asemaa julkisissa sotepalveluissa sekä kuluttajien mielissä. Yksityisten kuntoutusalan yritysten osaaminen pitäisi saada täysimittaisena kansalaisten käyttöön. Kuntoutuksen markkinaa tulee kasvattaa, vahvistaa ja vakauttaa.

Kuntoutusyrittäjät ovat olleet myös aiheellisesti huolissaan työvoiman siirtymisestä julkiselle sektorille. Työvoiman pito- ja vetovoimatekijöitä yksityisissä kuntoutusyrityksissä tuleekin kirkastaa, varmistaen samalla avoimet markkinat. Kilpailutusten ja niistä käytävien markkinavuoropuheluiden tulee mahdollistaa pienten yritysten pysyminen mukana. Työhyvinvointiin tulee kiinnittää huomiota ja jakaa jäsenistölle tietoa työntekijöiden sitouttamisen keinoista. Tämä on merkittävää myös järjestömme olemassaolon kannalta – kaikenkokoisia yrityksiä tarvitaan toiminnan jatkuvuuden ja vaikuttavuuden varmistamiseksi.  

Olen toiminut Kuntoutusyrittäjien varapuheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä, joten ymmärrän, että puheenjohtaja toimii suunnannäyttäjänä koko organisaatiolle. Puheenjohtajana olen avarakatseinen ja omaan laajan tietotaidon kuntoutuksen kentästä – sen nykyisyydestä ja menneisyydestä. Edellisellä kaudella loimme yhdessä muun hallituksen kanssa Kuntoutusyrittäjille strategian, joka on osoittautunut välttämättömäksi alan nopeassa, rajun konsolidaation värittämässä rakennemuutoksessa. Strategiasta tuleekin tehdä päivitetty versio, joka huomioi tämänhetkisen tilannekuvan ja tulevaisuudennäkymät jo muutama askel edellä.   

Harrastan työtäni, joten vapaa-ajalla käyn edelleen erilaisissa koulutuksissa ympäri Suomea ja maailmaa. Pidän omassakin elämäntavassani tärkeänä ihmisen kokonaisvaltaisen terveyden tukemista, josta meillä olisi jaettavaa koko Suomen sotejärjestelmään. Minulla on kolme jo aikuista lasta sekä kääpiövillakoira, jotka ovat rakkaita ja arjessa mukana. Nautin puutarhanhoidosta, yrteistä ja kukista sekä terveellisestä ruoasta. Monialainen terveystietoisuuden lisääminen Suomessa on intohimoni.”  

Image

Katja Koski, Äännekoulu/Äänneloikka Oy: 

”Olen työskennellyt kuntoutuksen alalla jo usean vuoden ajan. Valmistuin puheterapeutiksi 2005 ja väittelin filosofian tohtoriksi 2014. Olen kokenut kaikki yrittämisen vaiheet toiminimiyrittäjyydestä monta sataa terapeuttia työllistäväksi konserniksi. Siksi minun on mahdollista ymmärtää hyvin monessa vaiheessa olevia yrittäjiä.”

”Toimin Äännekoulu (Äänneloikka Oy) -nimisessä yrityksessä. Äännekoulu kuuluu NHealth -konserniiin. NHealth omistaa myös Terapiatalo Nosteen, jossa työskentelee psykoterapeutteja ja toimintaterapeutteja. Olen NHealth -konsernin yksi pääomistaja, ja istun sen hallituksessa. 

Äännekoulu keskittyy puheterapiapalveluiden tuottamiseen. Erikoisuutemme on ollut alusta asti lähiterapian lisäksi nettiterapia. Nettiterapia puheterapiassa on kehittämääni ajasta ja paikasta riippumatonta terapiaa, jota tehdään lähettämällä videoita terapeutin ja asiakkaan välillä. Asiakkaalla on käytössään verkossa oleva kuntoutusympäristö, jonka välityksellä terapeutti antaa hänelle yksilöllisiä harjoituksia. Tätä innovaatiota ostaa suurin osa hyvinvointialueista. 

Päätökseni hakea Kuntoutusyrittäjien puheenjohtajaksi perustuu intohimooni kuntoutuksen alaa kohtaan. Olen istunut yhden kaksivuotiskauden Kuntoutusyrittäjien hallituksessa, ja toiminta on hyvin tuttua. Viimeisten vuosien aikana Kuntoutusyrittäjät on vakiinnuttanut asemansa myös muiden terapeuttien kuin fysioterapeuttien keskuudessa, mikä on ollut hieno huomata.

Ajattelen, että tähän maahan pitää mahtua monenlaisia kuntoutusyrityksiä – isoja ja pieniä. Kuntoutusyrittäjät ovat olleet mukana myös oman yritykseni kasvussa. Hyvä tuki ja neuvot ovat mahdollistaneet sen, että minun ei ole tarvinnut myydä yritystäni, vaan olen uskaltanut viedä rohkeasti sitä eteenpäin. 

Minulla on HHJ (Hyväksytty hallituksen jäsen) -pätevyys. Ymmärrän hyvin yhdistyksen toimintaa, sillä toimin myös Prometheus Leirin Tuki Ry:n hallituksessa. Toiminta siellä on myös yhtä laajaa kuin Kuntoutusyrittäjissä, jolloin on hyvä ymmärtää hyvää hallintotapaa. 

Vahvimmillani olen ihmisten keskustelujen fasilitoinnissa. Kasvuyrittäjätausta on laittanut moneen paikkaan, jossa ihmisten täytyy löytää yhteinen sävel ja suunta. Ajattelen, että puheenjohtajan tehtävä on sekä johtaa hallituksen työskentelyä että tukea toiminnanjohtajaa. Tässä syvällinen ymmärtäminen kuntoutusliiketoiminnasta on varmasti paikallaan. Lisäksi olen vahvasti verkostoitunut alalla ja voisin tuoda mukanani uusia yhteistyömahdollisuuksia ja kontakteja, jotka hyödyttäisivät järjestöämme. 

Olen taustaltani klassinen muusikko, ja vapaa-ajalla soitan selloa muutamassa orkesterissa. Tärkein niistä on Helsinginkadun Filharmonikot, jossa osa soittajista on ammattilaistaustaisia. Tässä hektisessä työelämässä ainakin minä tarvitsen taidetta elämääni, ja sitä orkesteri tarjoaa joka viikko!” 

Image

Arto Lamberg, Coronaria Kuntoutuspalvelut Oy: 

“Olen 53-vuotias Coronaria Kuntoutuspalvelut Oy:n toimitusjohtaja, ja asemapaikkani on Oulussa. Minulla on pitkä julkishallinnon kokemus varhaiskasvatuksen ja sote-johtamisen osalta Oulun kaupungilta, ja tänä päivänä siitä on paljon hyötyä kuntoutusyritysten parissa, koska tunnen hyvin julkisen päätöksenteon. Ennen kuntoutusta vastasin Coronarian hoivaliiketoiminnasta kuuden vuoden ajan. Coronaria Kuntoutuspalveluiden liikevaihdosta noin puolet on fysio-, puhe- ja toimintaterapiaa, ja toinen puoli on kuntoutusta majoituksella sekä työ- ja toimintakykykuntoutusta. Liikevaihto on hieman yli 100 miljoonaa euroa, toimipisteitä 92 ja henkilöstöä 1600.

”Pyrin Kuntoutusyrittäjien puheenjohtajaksi, sillä meillä jäsenillä on yhteinen agenda vaikuttaa ja todella paljon yhteistä tehtävää ja edistettävää. Ajattelen, että kuntoutusalalla tarvitaan pieniä ja suuria yrityksiä, mutta markkinajohtajan on otettava vastuuta ja osallistuttava yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Kelan ja hyvinvointialueiden asema on todella olennainen, ja siinä kentässä on hyvin tärkeää olla näkyvillä. Minulla on siihen annettavaa, sillä tunnen julkishallinnon päätöksenteon: olen tehnyt parikymmentä vuotta sote-alan johtoryhmätyöskentelyä kaupungilla, ja tiedän, miten poliittinen ajattelu näissä ympyröissä toimii. Kun saadaan vaikutettua vastapuoleen positiivisesti, riittää meille kaikille jatkossa töitä.

Tapaani johtaa kuuluu lähtökohtaisesti iloinen ja positiivinen suhtautuminen asioihin. Minulle on tärkeää, että asiat etenevät koko ajan. Johtajana otan laajasti porukkaa mukaan päätöksentekoon. Osaaminen ei ole koskaan yhden ihmisen päässä, ja myös pienissä yrityksissä on paljon sellaista osaamista, josta minä hyötyisin ja josta voisin ottaa oppia.

Kuntoutusyrittäjät on valtavan hieno verkosto, ja on hyvin tärkeää, että kuntoutuksen toimiala tulee näkyväksi muiden sote-alojen rinnalla. Coronaria on yrityksenä hyvin esillä, ja meillä on kykyä vaikuttaa kuntoutuksen kentässä myös viestinnän ja markkinoinnin avulla. Voisimme antaa pienemmille yrityksille myös työkaluja siihen, kuinka hyvinvointialueisiin pääsisi vaikuttamaan.

Vapaa-ajalla liikunta on minulle tärkeää. Talvisin hiihdän, kesäisin golfaan ja lenkkeilen. Nyt odotan kovasti ensilumen tuloa, jotta pääsisin suksille. Mökillä tulee myös vietettyä paljon aikaa ympäri vuoden.”  

 

Kuntoutusyrittäjien puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa, johon yhdistyksen jäsenillä on oikeus osallistua. Vuosikokous järjestetään 9.11.2023 klo 14.30 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen Mars-salissa. Vuosikokoukseen on mahdollista osallistua myös Zoom-etäyhteydellä. Jos et ole ilmoittautunut vuosikokoukseen Kuntoutusyrittäjäpäivien yhteydessä, mutta olet tulossa, ota yhteyttä toimistolle osoitteeseen info@kuntoutusyrittajat.fi. Olethan mukana vuosikokouksen alusta asti (myös linjoilla), sillä alussa tarkistetaan läsnäolijat ja mahdolliset valtakirjat.