joulukuu 10, 2021 |

Koronapassi ja lakisääteinen kuntoutus

Koronarajoitukset eivät saa estää lakisääteiseen kuntoutukseen pääsyä

Kuntoutusyrittäjien jäsenyrittäjät ovat ottaneet yhteyttä ja kertoneet, että kuntoutujan ja kuntouttajan pääsy Kelan järjestämään allasterapiaan on joissain tapauksissa estynyt, koska palveluntuottaja ja kuntoutuja eivät olleet koronarajoitusten vuoksi päässeet uimahalliin. Esimerkkejä on tullut niiltä alueilta, joihin rajoituspäätöksiä on kohdistettu. Ongelma koskee koko maata, mikäli käytössä on uimahalleja ja kuntosaleja koskevia rajoituspäätöksiä. Toistaiseksi ongelmallisia ovat olleet uimahallit ja niissä järjestettävä allasterapia.

Uimahalleja laitettiin myös aiemmin koronan vuoksi kiinni. Ongelma on saanut koronapassin ja rajoitusten paluun myötä uusia kierroksia. Kuntoutusyrittäjät on ollut aiemmin yhteydessä sekä Etelä-Suomen aluehallintovirastoon että pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmään liittyen siihen, että uimahallit saataisiin auki Kelan kuntoutujille. Erona aiempaan tilanteeseen on, että tällä hetkellä uimahallit ovat auki, mutta halliin ei myönnetä pääsyä, elleivät kaikki saapujat esitä koronapassia.

Kelan mukaan koronapassi ei saa olla kuntoutukseen pääsyn edellytyksenä

Kaikki Kelan kuntoutujat eivät voi koronapassia esittää. Tämä voi käytännössä estää lakisääteisen kuntoutuksen, kuten ainakin joissain tapauksissa on tapahtunut. Asiasta on käyty jäsenyrityksen välityksellä erään uimahallia ylläpitävän kaupungin kanssa kirjeenvaihtoa, ja heidän käsityksensä on ollut, että allasterapia tulisi yksinkertaisesti järjestää jossain muualla, kuin heidän uimahalleissaan. Kela on laatinut asiasta myös oman tiedotteen, jonka mukaan koronapassia ei saa vaatia kuntoutujilta. Asia ei ole kuitenkaan vain palveluntuottajan hallinnassa, jos terapiaan sopivaa allasta ei yksinkertaisesti ole.

Käytännössä Suomessa on hyvin vähän fysioterapian erityismuotona järjestettävään allasterapiaan soveltuvia uimahalleja, joita 58 d §:n mukaiset koronarajoitukset eivät kohdalle sattuessaan koskisi. Osassa kuntoutusyrityksistä saattaa olla omia terapia-altaita, mutta nämä eivät mitenkään riitä kaikille Kelan allasterapiakuntoutujille, eikä niiden käyttökään ole mahdollista sellaisille palveluntuottajille, jotka eivät allasta ole nimenneet Kelalle jo terapian kilpailutusvaiheessa.

Kuntoutusyrittäjien viesti Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

Kuntoutusyrittäjät on lähestynyt Etelä-Suomen avia sähköpostilla, mutta toistaiseksi siihen ei ole saatu vielä vastausta. Kuntoutusyrittäjien toiveena on, että avien yhteisille ”Usein kysyttyä koronaviruksesta” -sivustolle (linkki) kohtaan ”Missä koronapassia ei voi käyttää vaihtoehtona rajoituksille?” kohtaan (tai muuhun soveltuvaan kohtaan) lisättäisiin maininta siitä, että koronapassia ei tule edellyttää lakisääteisiin kuntoutuspalveluihin, kuten allasterapiaan tai muuhun Kelan vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen, pääsemiseksi. Tämä koskisi kaikkia terapian tuottamisen kannalta välttämättömiä tahoja: kuntoutujaa, kuntouttajaa ja esimerkiksi henkilökohtaista avustajaa, sekä myös uimahallin ylläpitäjää.

Lainsäädäntö

Ongelma on sama niin kuntosalien kuin uima-altaiden osalta. Toistaiseksi mahdollisten kuntosalien osalta ongelmia ei ole kuitenkaan tullut esille. Tähän vaikuttaa varmasti se, että kuntoutusyrityksillä on paljon omia kuntosaleja, joita on voitu käyttää lakisääteisen kuntoutuksen järjestämiseen.

Lakiperustana kuntoutujan oikeuksille on tartuntatautilain kutosalien ja uimahallien turvavälirajoituksia säätelevän 58 d §:n 7. momentti:

Edellä 1 momentissa tarkoitettu päätös ei saa estää kenenkään oikeutta lakisääteisiin palveluihin, oikeutta saada asiansa käsitellyksi toimivaltaisessa viranomaisessa eikä se saa estää virkamiestä tai viranhaltijaa hoitamasta virkatehtäviään.

Koronapassia ei siis voi juridisesti vaatia lakisääteiseen kuntoutukseen osallistuvalta, sillä rajoitusta, jota passilla kierrettäisiin, ei ole.

Toinen vaihtoehto olisi, että aluehallintovirastot kirjaisivat rajoituspäätöksiin maininnan siitä, että rajoitukset eivät koske lakisääteisiä kuntoutuspalveluita. Toistaiseksi tällaista mainintaa ei nyt voimassa olevissa päätöksissä ole. Avien päätöksessä oli kyllä sinänsä lakisääteiset palvelut mainittu, mutta ei allasterapioita erityisesti, eikä kuntoutuspalveluita muutoinkaan.

Kelan järjestämä kuntoutus perustuu Kelan kuntoutuslakiin. Sama koskee myös kuntien ja sairaanhoitopiirien lukuun tehtävää kuntoutusta, sillä myös ne perustuvat lakiin.

Ongelma tulee laajenemaan sitä mukaa kun 58 d §:n mukaisia turvaväleihin liittyviä rajoituspäätöksiä tehdään. Allasterapiat olivat jo aiemmin pitkään katkolla altaiden sulkemisten vuoksi. Nyt kuntoutujien ongelmat eivät saisi enää enempää kärjistyä.