helmikuu 8, 2021 |

Koronavirusrokotukset alkaneet – rokotusjärjestys puhututtaa ammattilaisia

Koronavirusrokotteiden jakaminen on alkanut. Rokotteet ovat lähtökohtaisesti maksuttomia.

Koronarokotteeseen liittyvät tiedustelut kannattaa suunnata omaan kotikuntaan/toimintakuntaan, joka vastaa rokottamisesta alueellaan. Valtioneuvosto on antanut asetuksen, josta rokotusjärjestys ilmenee ja jota kuntien on noudatettava.

Jos terapeutti hoitaa sosiaalihuollon asumispalveluiden tai laitoshoidon asiakkaita, lienee hyödyllistä vedota kuntaan, että terapeutit rinnastettaisiin asetuksessa mainittuun hoivakotien henkilökuntaan ja voitaisiin rokottaa ryhmän 1 mukana.

Tätä voidaan perustella sillä, että terapeutit ovat asetuksen 1 §:ssä mainittuja henkilöitä, jotka hoitavat julkisen terveydenhuollon asiakkaita. THL:n tiedotteen mukaan ensivaiheessa rokotteita tulisi jakaa mm. hoivayksiköiden henkilökunnalle.

Asetuksen lista alla:

1) covid-19-tautiin sairastuneiden tai perustellusti sairastuneeksi epäiltyjen henkilöiden tutkimiseen, välittömään hoitoon tai huolenpitoon liittyvä tai muuta kiireellistä hoitoa antava sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö sekä sosiaalihuollon iäkkäille henkilöille tarkoitetun asumispalvelun ja laitoshoidon toimintayksikön henkilöstö ja asukkaat;

2) 70 vuotta täyttäneet ja vanhemmat henkilöt;

3) henkilöt, joilla on vakavalle covid-19-taudille altistavia sairauksia;

4) muut kuin 1-3 kohdassa tarkoitetut henkilöt.

Asetus, järjestys ja tiedot löytyvät täältä.