16 marraskuun, 2022 |

Kuluttajansuojalain muutosten jäsenwebinaari pe 9.12. klo 9 – 10

Kuluttajansuojalaki on päivittymässä ehkä jo 1.1.2023 alkaen uudella terapioita koskevalla luvulla

Eduskunta on jo viime keväästä lähtien käsitellyt uutta kuluttajansuojalain 9 a -lukua. Kyseisessä luvussa säädettäisiin henkilöön kohdistuvista palveluista, kuten vaikkapa juuri terapiasta tai muista terveyspalveluista. Erityisesti palvelun viivästymiseen sekä peruutuskäytäntöihin liittyvät (toistaiseksi esitetyt) muutokset ovat herättäneet yrittäjissä vilkastakin keskustelua. Lain voimaantuloajankohdaksi on kaavailtu jo vuoden 2023 alkua, mutta eduskunta ei ole vielä päättänyt lain voimaantulosta. Lakimuutokseen on kuitenkin syytä jo nyt varautua.

Kuntoutusyrittäjät järjestää aiheesta jäsenwebinaarin 9.12.2022 klo 9-10. Webinaariin voi ilmoittautua tästä linkistä.

Esitettyjä muutoksia uuteen 9 a lukuun ovat esimerkiksi:

  • Palvelu on suoritettava sovitussa ajassa. Jos aikataulusta ei ole sovittu, on se suoritettava olosuhteet huomioon ottavassa kohtuullisessa ajassa (ehdotettu 3 §)
  • Palvelun laadun on täytettävä viranomaisvaatimukset ja huomioitava mm. tilaajan edut (ehdotettu 4 §)
  • Toimeksiannon osoittautuessa epätarkoituksenmukaiseksi, on tilaajaa informoitava tästä viipymättä (neuvontavelvollisuus, ehdotettu 5 §)
  • Palvelussa on virhe, jos tilaajalle ei anneta sellaista informaatiota, jonka voidaan olettaa vaikuttavan kuluttajan päätöksentekoon (Tiedot palvelusta, ehdotettu 16 §)
  • Kuluttajansuojalain mukaiset tavanomaiset keinot puuttua viivästykseen ja virheeseen: oikeus virheen oikaisuun, hinnanalennukseen tai jopa sopimuksen purkuun.
  • Kuluttajalla on oltava oikeus kohtuullisiin peruutusehtoihin eikä peruutuksesta maksettava vakiokorvaus (ns. peruutusmaksu) saa olla kohtuuton.
  • Vakiokorvausta ei saisi periä, jos kuluttajan hoitoontulon peruuntuminen johtuu syystä, jota tämä ei ole voinut välttä eikä voittaa (esim. sairastumisesta johtuen).

Webinaarin kouluttajina toimivat Suomen Yrittäjistä Karoliina Katila yhdessä Kuntoutusyrittäjien Juhani Saarisen kanssa.