elokuu 19, 2022 |

Kuntoutuksen järjestäminen kouluissa ja päiväkodeissa

Kuntoutuksen järjestäminen kouluissa ja päiväkodeissa -kirjettä on päivitetty

Syksyn tullen kuntoutukset ovat siirtyneet lasten ja nuorten mukana uusiin kouluihin ja päiväkoteihin. Osalle Kuntoutusyrittäjien jäsenistä tämä on tietänyt lapsen tai nuoren arkiympäristöön vietävän kuntoutuksen vaikeutumista. Kuntoutusyrittäjät päivitti asiaa käsittelevän avoimen kirjelmänsä.

Lapsen tai nuoren oikeus kuntoutukseen perustuu pykälätasolla varhaiskasvatuslain 7 §:n (monialainen yhteistyö ja kehittäminen) sekä perusopetuslain 15 §, 18 § ja 17 a §:n. Myös muita lakeja voi tulla kyseeseen, kuten hallintolain mukaiset hyvän hallinnon periaatteet (erityisesti suhteellisuusperiaate) sekä perustuslaillinen oikeus terveydenhoitoon. Kaikki nämä täytyisi sovittaa yhteen lainmukaiseen varhaiskasvatukseen sekä perusopetukseen. Yhtä osa-aluetta ei saa laiminlyödä muiden kustannuksella, vaan kaikki lapsen oikeudet tulee pyrkiä toteuttamaan.

Kirjeen pääsee lukemaan tästä linkistä (PDF-versio). Kirje on avoin ja sitä saa käyttää hyödyksi omassa toiminnassa sekä jakaa halutessaan eteenpäin niin varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta tai sen toteuttamisesta vastuussa oleville tahoille kuin muillekin, joita asia koskettaa.