1 maaliskuun, 2023 |

Kuntoutuksen puolesta kohti vaaleja, osa 2: fysioterapiayrittäjä Soile Ojala-Seppä näkee heikompien ihmisten palveluiden järjestämisessä paljon korjattavaa

Kokemäkeläinen Soile Ojala-Seppä on toiminut fysioterapiayrittäjänä vuodesta 1990.

”Aluksi olin ammatinharjoittaja, ja vuonna 1998 hain laitosluvan yritykselleni. Olen suurimman osan ajasta työllistänyt myös toisen fysioterapeutin, mutta nyt muutaman vuoden olen taas toiminut yksin. Olen opiskellut pitkän neurologisen koulutuksen Pirkanmaan AMK:ssa 2000-luvun alussa ja myöhemmin geriatrisen erityisosaajan koulutuksen. Olen myös työn ohella opiskellut geronomin tutkinnon (AMK ja YAMK) ja juuri valmistun TAOK:sta sosiaali- ja terveydenhuollon opettajaksi”, Soile kertoo.

Geronomin työssä muun muassa sotaveteraaneja kuntouttaessa Soile huomasi, että ikäihmisten tilanne on heikko. Samat syyt innostivat häntä politiikkaan, ja nyt hän on Perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokkaana Satakunnan vaalipiirissä. Hän toimii myös Kokemäellä kaupunginvaltuutettuna ja Satakunnan hyvinvointialueen aluevaltuutettuna ikäihmisten palveluiden lautakunnassa sekä vammaisneuvoston puheenjohtajana.

”Ellei lähiomaisia ole, kukaan ei välitä ikäihmisistä. Kotikuntoutuksella moni heistä selviytyy kotona, mutta kun kuntoutusta ei ole, toimintakyky heikkenee hyvin nopeasti. Sotaveteraanit ovat jo vähissä, heidän kuntoutuksensa on ollut tähän saakka Valtiokonttorin kustantamaa ja nyt tätä etua ei tule enää olemaan. Samoin hallitus vei lopunkin pohjan pois kuntoutuksesta poistamalla Kela-korvaukset ja viemällä oikeuden fysioterapian Kela-kyyteihin. Moni ikäihminen ei pysty pienestä eläkkeestä maksamaan kuntoutustaan”, Soile kuvaa.

”Pitäisi luoda järjestelmä, jossa Valtiokonttori edelleen osallistuu ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitoon, jotta he voivat asua kotona. Se olisi yhteiskunnalle huomattavasti halvempi vaihtoehto kuin palvelutaloasuminen. Onhan se ihmisellekin mieluisampi ympäristö elää, kunhan tukipalvelut vaan toimivat.”

Myös hyvinvointialueuudistus sytytti Soilessa palon lähteä ehdolle. Häntä huolettaa, että yksityiset yrittäjät ja kolmas sektori jäävät sote-palvelutuotannossa huomioimatta, vaikka yksityinen palvelu olisi jopa julkista palveluntuotantoa kustannustehokkaampaa.

”Mielestäni valtiolta pitäisi tulla ohjausta siitä, että  palvelut laitetaan samalle viivalle tuottajasta riippumatta, ja valittavaksi tulee edullisempi palvelutuotanto. Yritystemme tuottavuus ja kilpailukyky ovat heikentyneet, vaikka ne ovat hyvinvointimme lähde – siksi tarvitaan uudistuksia.”

Soile tiivistää vaaliteemoikseen heikommista huolehtimisen, sote-työn kunnioittamisen ja Suomen kilpailukyvyn parantamisen.

”Jokaisen elinpäivän tulee olla elämisen arvoinen. Vammaisten oikeudet eivät ole toteutuneet palveluita järjestettäessä, sillä jopa lakisääteiset palvelut jäävät toteutumatta ja niissä on huomattavan paljon parannettavaa. On myös tosiasia, että jos sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuntaa ei ole, loppuvat palvelutkin. Siksi pitää tehdä nopeita ratkaisuja henkilöstön saamiseksi ja työssä jaksamisen tukemiseksi.”

Tutustu Soilen vaaliteemoihin täällä.