toukokuu 24, 2023 |

Kuntoutusyrittäjät kuultavana hallitusneuvotteluissa: esillä Kelan kuntoutuksen yläikärajan nosto, sv-korvausten palauttaminen ja mielenterveyspalvelut

Kuntoutusyrittäjät oli kuultavana asiantuntijaroolissa hallitusneuvotteluissa Säätytalolla 17.5.2023. Puheenvuoro pidettiin sosiaali- ja terveyspalveluiden työryhmälle. Kuntoutusyrittäjien puheenvuoron hallitusneuvottelutyöryhmille piti toiminnanjohtaja Satu Grekin.

Esillä olivat Kuntoutusyrittäjien valtakunnan vaikuttamisessa sekä eduskuntavaalivaikuttamisessa esillä olleet tavoitteet:

  • Kelan kuntoutuksen ulottaminen yli 65-vuotiaisiin
  • Tarvitaan uusi kannustin omaehtoiseen terveydestä huolehtimiseen: fysioterapian sv-korvausten palauttaminen tai Kelan hallinnoima uusi kansallinen tule-terveyden palveluseteli, jossa lähetteet olisivat saatavilla Omakannassa
  • Kotitalousvähennyksen ulottaminen kotikuntoutukseen
  • Hyvinvointialueille tehokkaat perusterveydenhuollon palvelut mielenterveyteen täydentämään hyvin toimivaa Kelan kuntoutuspsykoterapiaa
  • Terveydenhuollon ammattihenkilöasetuksen päivittäminen potilastietojen käsittelyn ja verokohtelun yhdenmukaistamiseksi
  • Työnantajan myöntämän verovapaan liikunta- ja kulttuuriedun ulottaminen omaehtoiseen terveydenhuoltoon
  • Lääkärin lähete -vaatimuksen poisto täydennyskoulutuksen pohjalta annetun hoidon arvonlisäverottomuuden kriteereistä

Tavoitteiden saattamiseksi hallitusohjelmaan Kuntoutusyrittäjät esitti seuraavia kirjauksia:
“Annetaan hyvinvointialueille työrauha ja säilytetään Kelalla tämän nykyiset kuntoutustehtävät.”
“Edistetään ihmisten työkykyä, kotona asumista ja toimintakykyä ottamalla fysioterapia kotitalousvähennyksen ja sairausvakuutuskorvauksen piiriin.”
“Panostetaan mielenterveyden varhaiseen hoitoon. Säilytetään kuntoutuspsykoterapia Kelan etuutena.”
“Avataan ja päivitetään asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä.”
“Kannustetaan ihmisiä omaehtoiseen toimintakyvystä huolehtimiseen. Käytännön keinona se tarkoittaa esimerkiksi kotitalousvähennyksen ulottamista kotikuntoutukseen, lääkärin lähetevaatimuksen poistamista täydennyskoulutettuna annettujen terapioiden arvonlisäverottomuuden kriteereistä ja omaehtoisen henkilöstön liikunta- ja kulttuuriedun ulottamista myös fysioterapiaan tai muuhun terveydenhuoltoon.”

Asiantuntijoina samassa yhteydessä kuultiin Sosiaali- ja terveysministeriön, Kelan sekä Valtiovarainministeriön asiantuntijoita. Taustamuistioksi toimitettiin Suomen Fysioterapeuttien ja Kuntoutusyrittäjien materiaali sv-korvausten palauttamisesta, psykoterapiayrittäjien keräämä kannanotto parlamentaarisen työrauhan vaatimisesta Kelan kuntoutuspsykoterapiaan sekä Hyvinvointiala HALI ry:n hallitusohjelmatavoitteet.