9 maaliskuun, 2023 |

Kuntoutusyrittäjät laati terapialähetteen mallin

Terapialähetteen malli sopii fysioterapiaan ja muuhun terapiaan

Päivitetty 19.5.2023, muutettu määräys lähetteeksi ja muita pienempiä muutoksia
Päivitetty 26.4.2023, lisätty malliin lymfaterapia.

Sairausvakuutuskorvausten poistuminen johti Kelan käyttämien fysioterapialähetteiden poistumiseen käytöstä. Lähetteen tarve sinänsä ei ole poistunut : asiakkaita on edelleenkin ohjattava jatkokuntoutukseen. Kuntoutusyrittäjät laati terapialähetteen mallin tähän avuksi, jonka voi ladata tästä linkistä. (Päivitetty 19.5.2023)

Malli on laadittu ensisijaisesti fysioterapiaa silmällä pitäen, mutta malli soveltuu myös sellaisiin terapioihin lähettämiseen, joissa vastaavaa lähetekäytäntöä ei välttämättä vielä ole. Terapialähete on tarkoitettu sekä yksityisen että julkisen sektorin apuvälineeksi potilaiden ohjaamiseksi terapioihin. Mallia saa vapaasti muokata ja käyttää omiin tarkoitusperiin.

Lähetteen voi laatia lääkäri tai muu laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, kuten fysioterapeutti. Lähetettä ei katsottu tarpeelliseksi rajata pelkästään lääkäreiden käytettäväksi. Lähetemallin ensisijainen tarkoitus on potilaana olevan asiakkaan ohjaaminen jatkohoitoon, johon tarkoitukseen se soveltuu kaikkien laillistettujen terveydenhuollon ammattihenkilöiden laatimana.

Malli julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa ja sen käytöstä otetaan mielellään palautetta vastaan. Palautetta voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen info@kuntoutusyrittajat.fi