toukokuu 3, 2018 |

Kuntoutusyrittäjät: ”Paluu huutolaisaikaan” – Kelan hinta-laatu -painotus rappeuttaa terapiapalvelujen laadun

| MEDIATIEDOTE 3.5.2018

Kelan meneillään oleva vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutus on herättänyt kuntoutusalan yrityksissä kautta maan suuttumusta ja hätäännyksen kuntoutujien puolesta. Suomen Kuntoutusyrittäjät ry vaatii Kelaa korjaamaan kilpailutuksen hinta -laatu –painotuksen.

Kelan järjestämää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta jo vuosien ja vuosikymmenien ajan toteuttaneet palveluntuottajat eivät olleet uskoa silmiään nähdessään Kelan maaliskuussa julkistaman kilpailutuksen ehdot, joissa hankintojen hinta-laatu -suhteeksi on määritelty 80:20, kun se aiemmassa kilpailutuksessa oli 50:50.

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry on saanut sekä jäsenyrityksiltään että vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkailta niin paljon huolestunutta palautetta, että asiaan on puututtava. – Kyseessä on kuntoutujien oikeus laadukkaaseen, vaikuttavaan kuntoutukseen, Kuntoutusyrittäjien toiminnanjohtaja Leila Salonen korostaa.

Kela perustelee painotusta Aalto-yliopiston taloustieteen työryhmän raportilla, jonka mukaan Kelan hankintamalli ei ole kannustanut palveluntuottajia kilpailemaan kokonaistaloudellisesti.

Leila Salonen muistuttaa, että yritysten roolina on ollut osallistua kilpailutuksiin tarkasti juuri niiden ehtojen mukaisesti, jotka Kela on kulloinkin määritellyt ja kehittää toimintaansa koko ajan niin, että ne täyttävät Kelan lääkinnälliselle kuntoutukselle asettaman vaativan standardin, joka edellyttää mm. jatkuvaa kouluttautumista.

– Palveluntuottajien syyllistäminen hankkijan huonoista toimintamalleista ei ole oikein eikä ratkaisu ole se, että hinta asetetaan hankinnan ykköskriteeriksi. Kyseessä on toimiala, jolla vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta tarvitseville ihmisille tuotetaan heidän terveytensä, hyvinvointinsa ja elämänlaatunsa turvaamiseksi välttämättömiä ja korkeaa erikoisosaamista vaativia, laillistettujen terveydenhuollon ammattihenkilöiden tuottamia kuntoutuspalveluja.

– Minkä muun asiakasryhmän kohdalla voitaisiin toimia näin: jopa kehottaa asiakkaita itseään valitsemaan halvempia palveluita laadun ja erikoisosaamisen kustannuksella?, Leila Salonen kysyy ja toteaa, että Kelan menettely tuo ikävästi mieleen huutolaisajat: kuka ottaa hoitaakseen  halvimmalla?

Hän toteaa, että hätäännys – jopa suuttumus – asiakkaiden puolesta on erityisen suuri siksi, että linjauksen tekijänä on arvostetuksi yhteistyökumppaniksi mielletty taho, Kela, jonka on koettu arvostavan korkealaatuista kuntoutusta ja ymmärtävän sen merkityksen vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen oikeutettujen ihmisten työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisessä. – On vaikea nähdä, miten 80:20 hinta-laatu -painotus voisi edistää Kelan ilmaisemia hankintojen tavoitteita, jotka ovat ”riittävä saavutettavuus, erinomainen laatu, asiakkaan valinnanvapaus ja kustannustehokkuus”. Hinta edellä -malli kun väistämättä rappeuttaa laadun.

Lisätietoja: Suomen Kuntoutusyrittäjät ry
Leila Salonen
, toiminnanjohtaja, 040 749 8706, leila.salonen@kuntoutusyrittajat.fi
Mikko Utecht, puheenjohtaja, 046 810 2070, mikko.utecht@kuntoutusyrittajat.fi
Susanna Antikainen, kehitysjohtaja, 050 512 5960, susanna.antikainen@kuntoutusyrittajat.fi

 

LINKKI Kelan 21.3.2018 julkaisemaan tiedotteeseen ja sen liitteisiin, joilla Kela perustelee uusimman kilpailutuksen ehtoja:
Kuntoutuksen palvelujen hankinnan tulisi kannustaa nykyistä suurempaan kilpailuun


Suomen Kuntoutusyrittäjät ry on edunvalvontajärjestö ja yhteistyöverkosto, johon kuuluu noin 720 kuntoutuspalveluja tuottavaa yritystä, joilla on yli 880 toimipistettä eri puolilla Suomea. Valtaosa näistä yrityksistä on pieniä, 1 – 3 hengen yrityksiä, jotka tarjoavat lähipalveluja kotikuntansa asukkaille, työllistävät ja maksavat veronsa Suomeen. Toimialan yritykset ovat jo vuosikymmenien ajan tuottaneet lähipalveluna mm. vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja.

Kelan hinta-laatu -painotus rappeuttaa terapiapalvelujen laadun Kuntoutusyrittäjät mediatiedote 3.5.2018