syyskuu 23, 2020 |

Kuntoutusyrittäjät vaatii sote-maakunnille vastuuta toimivista markkinoista

Hallituksen sote-uudistuksen lausuntokierros on päättymäisillään. Suomen Kuntoutusyrittäjät esittää sote-uudistukselta kolmea muutosta, jotta uudistus täyttäisi sille asetetut tavoitteet.

Kuntoutusyrittäjät tarkastelee lausunnossaan esitettyjä kysymyksiä kuntoutustoimialan ja pk-yrittäjyyden näkökulmasta.

Uudistukset tulisi tehdä sote-järjestämislakiin seuraavasti:

1. Palveluseteliä ja asiakkaan valintaoikeutta vahvistettava

Kuntoutusyrittäjät ry:n mielestä asiakkaalla on oltava mahdollisimman laaja oikeus valita itse palveluntuottajansa. Valinnan vapaus voidaan toteuttaa palveluseteleillä, henkilökohtaisilla budjeteilla, monituottajamallilla ja julkisina hankintoina, joihin on mahdollista päästä mukaan useita eri palveluntuottajia.

Lisäksi sote-maakuntien tulee tarjota neutraalia palveluohjausta, kun asiakkaita ohjataan heidän tarvitsemiin palveluihin.

Pahimmillaan epäneutraali palveluohjaus johtaa siihen, että kuntoutuksen lähipalvelut katoavat pieniltä paikkakunnilta. Lisäksi hoitoon pääsyä on nopeutettava esimerkiksi fysioterapian suoravastaanotolla ilman lääkärin lähetettä tai vastaanottoa.

2. Vastuu toimivista palvelumarkkinoista sote-maakunnalle

Maakunnille täytyy asettaa vastuu palvelumarkkinoiden toimivuudesta, koska sote-maakunta on ainutlaatuisessa asemassa: se on työnantaja, mutta myös palveluiden järjestäjä eli lopullisen palvelun tilaaja. Näin voidaan varmistua työmarkkinoiden ja yritystoimintaan liittyvien markkinoiden toimivuudesta.

Lakiluonnoksissa esiintyvä maininta palvelumarkkinoiden kehittämisestä maakunnan strategian yhteydessä ei riitä. Maakunnan on luotava markkinat, ylläpidettävä markkinoita ja vasta lopulta kehitettävä markkinoita, kun ne on jo saatu toimiviksi.

Monin paikoin maakunta on alueensa ainoa tietyn erikoispalvelun tilaaja.  Palveluiden on oltava vertailukelpoisia keskenään. Vaatimustason pitää olla sama maakunnan omalle palvelutuotannolle ja markkinoilta hankittavalle tuotannolle, jotta palvelumarkkinoille ei synny vääristymiä.

3. Julkiset hankinnat tehtävä kevyemmiksi

Sote-maakunnille on asetettava velvoite jakaa palveluhankinnat pienempiin osiin ja valita useita toimittajia. Muuten yleiseen hankintalakiin sisältyvä velvoite jää puuttumaan sote-hankintoja koskien.

Lakiluonnoksessa hankintasääntely on laadittu isovolyymistä palveluntarvetta varten tai kokonaisulkoistuksia ajatellen. Tämä ajaa alihankkijat ahtaalle. Viranhaltijalle ja yrityksen hallinnolle taakka on liian suuri. Sen seurauksena hankintoja ei tehdä enää lainkaan tai vain suuri toimija voi niissä menestyä.

Asiakkaiden ja kuntoutusalan työmarkkinoiden etu on, että sote-uudistus tukee myös pienten yritysten mukanaoloa.

Kuntoutusyrittäjät jätti lausunnon sote-uudistuksesta 22.9.2020. Lausunto löytyy osoitteesta www.lausuntopalvelu.fi.